Zvukový záznam z jednání  zastupitelstva

Dne 24.3.2014 schválilo na svém zasedání zastupitelstvo města dodatek k Jednacímu řádu.

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města

V jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města přijatého dne 07.02.2011 č. usnesení 55 se v článku 17 Zápis a zvukový záznam z jednání zastupitelstva města v odstavci (7) na konci textu doplňuje věta: „ Zvukový záznam je zveřejňován na webových stránkách města nejdéle do 15 dnů od skončení zasedání zastupitelstva města po dobu nejméně 6 měsíců.“

 

Záznam je rozdělen podle bodů programu a je možné jej přehrát v prohlížečích, které podporují audio příkazy (Firefox,Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, je možno soubor stáhnout a přehrát jej v přímo v počítači.  Soubory jsou ve formátu ogg, který je určen pro přehrávání na internetu. Pokud používáte Internet explorer,  je nutné pro přehrání soubory stáhnout a nainstalovat kodek pro Windows media player. Kodek lze stáhnout zde.

 

Odkaz na zvukový záznam je umístěn na stránce zastupitelstva nebo je možné zadat internetovou adresu www.vimperk.cz/audio.

 

 

Ženíšek Martin
Město Vimperk

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku