ZVON INOCENC JE VE VIMPERKU.

V pátek pár minut po deváté hodině přivezl bez jednoho kilogramu devět metrických centů vážící zvon zvonař Rudolf Manoušek a po krátké manipulaci za použití těžké techniky, byl umístěn před ambon ve farním kostele. Jak prozradil starosta města Bohumil Petrášek, zde bude v neděli v půl desáté vysvěcen českobudějovickým světícím biskupem Pavlem Posádem a ve čtvrtek by  měl být vyzdvižen a zavěšen do zvonice. Poprvé se pak rozezní následující sobotu při rozsvícení vánočního stromu. Součástí oslav svěcení jsou i dvě hudební akce a to v úterý 26. listopadu koncert bicího orchestru Wild Sticks v kostele a posezení s pivem Inocenc a s harmonikou den následující a to v Šumavském pivovaru pod zvonicí. (JP)

 

inocenc

inocenc 2

inocenc 3

inocenc 9

inocenc 4

inocenc 6

inocenc 7

inocenc 8

 

24. listopadu v 9.30 hodin- slavnostní bohoslužba v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí, při které proběhne i svěcení zvonu za účasti pana biskupa Pavla Posáda z Českých Budějovic.

26. listopadu v 18 hodin - v kostele Navštívení Panny Marie koncert jako poděkování všem dárcům, kteří na zvon přispěli, vystoupí Wild Sticks.

27. listopadu v Šumavském pivovaru se bude již čepovat 19o pivo Inocenc a v 18 hodin s harmonikou vystoupí Jakub Komrska.

28. listopadu se předpokládá osazení zvonu do věže v dopoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn.

30. listopadu nastane slavnostní okamžik, kdy bude prvně tlouci srdce zvonu Inocenc, který bude doprovázet druhý zvon Maria Hilfe. Slavnost rozeznění nového zvonu nastane při rozsvícení vánočního stromu a vše začne po 17 hodině na náměstí. 

 

 

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku