Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

Dne 21.06.2017 proběhla první jednání s novými majiteli BH nemocnice Vimperk a vedením radnice.

Byla představena společnost MEDICON a její zástupci Jiří Adámek a Ing. Andrea Sklenářová zdůraznili, že změna ve vlastnících BH nebude mít v žádném případě dopad na provoz, služby ani na sociální jistoty zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce, vycházející ze smlouvy mezi městem Vimperk a BH nemocnicí, uzavřená v roce 2010 i s dalšími dodatky, je výchozím smluvním dokumentem pro další součinnost obou partnerů.

V příštích týdnech budou pokračovat jednání s důrazem na další plány rozvoje BH.

Současně byla představena struktura společnosti a organizační a další členění.

 

Tiskové prohlášení MEDICON

Skupina MEDICON se řadí mezi top 5 nestátních zdravotnických skupin v České republice. Na území Prahy a jejího okolí je prostřednictvím svých dceřiných společností (skupina společností MEDICON a.s., CLINICUM a.s., První česká lékařská společnost s.r.o.) nejvýznamnějším provozovatelem nejenom A) ambulantní zdrav. péče, ale zároveň i B) screeningu karcinomu prsu a jeho následné léčby, C) prevence karcinomu tlustého střeva, a v neposlední řadě také D) radiodiagnostických oddělení (4x). 

Dále pracoviště skupiny MEDICON čítají široké spektrum zdravotní péče počínaje pracovně-lékařskými službami a praktickými lékaři, po úzkoprofilové odbornosti typu dětské neurologie či endokrinologie, až po segment jednodenní chirurgie. Skupina MEDICON rovněž provozuje síť lékáren a 2 pracoviště následné péče o celkové kapacitě 120 lůžek.

V loňském roce převzala skupina MEDICON síť reprodukčních center Pronatal čítající 3 centra v Praze a další 4 centra v regionech Česku, představující nejenom počtem provedených cyklů, ale i odbornou erudicí, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotní péče v oblasti léčby neplodnosti a reprodukční medicíny. 

Koncem roku 2016 došlo k získání majoritního podílu v dalším centru asistované reprodukce, a to Gyncentrum Ostrava s.r.o., čímž se skupina stala aktivní i v Moravsko-Slezském kraji s přesahem do Polska. Počátkem roku 2017 došlo i k faktickému převzetí mamárního screeningového centra v Benešově.

Mezi vlajkové lodě patří komplexní pracoviště Poliklinik Budějovická (Praha 4) a Vysočany (Praha 9), dále potom specializovaná pracoviště MammaCentrum a OnkoCentrum Zelený Pruh (Praha 4), Centrum pro nemoci prsu (Praha 10), nebo Sanatorium Pronatal v Praze.

Skupina MEDICON v současné době zaměstnává více jak 1.000 zaměstnanců, poskytne úhrnem cca. 60 tis. vyšetření měsíčně a v roce 2016 dosáhla konsolidovaného obratu převyšujícího 1,6 mld. Kč.

Strategie a další rozvoj skupiny:

V rámci naší skupiny klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb - a to nejenom samotné zdravotní péče, ale i dalších doplňkových služeb – pro naše klienty / pacienty, kdy zdravotní péče je vždy na prvním místě.

Díky komplexnosti našich zařízení a zároveň širokospektrálnímu záběru jsme schopni zajistit ucelený přístup k pacientovi a vyřešení jeho zdrav. problému(ů).

Výše zmíněné v kombinaci s faktem, že se skupina MEDICON profiluje jako strategický investor s vizí dlouhodobého rozvoje a provozování svých pracovišť, nám umožňuje klást důraz na nejvyšší možnou kvalitu – po stránce personální, přístrojové, a prostorové.

 

Město Vimperk

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku