Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

Dne 21.06.2017 proběhla první jednání s novými majiteli BH nemocnice Vimperk a vedením radnice.

Byla představena společnost MEDICON a její zástupci Jiří Adámek a Ing. Andrea Sklenářová zdůraznili, že změna ve vlastnících BH nebude mít v žádném případě dopad na provoz, služby ani na sociální jistoty zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce, vycházející ze smlouvy mezi městem Vimperk a BH nemocnicí, uzavřená v roce 2010 i s dalšími dodatky, je výchozím smluvním dokumentem pro další součinnost obou partnerů.

V příštích týdnech budou pokračovat jednání s důrazem na další plány rozvoje BH.

Současně byla představena struktura společnosti a organizační a další členění.

 

Tiskové prohlášení MEDICON

Skupina MEDICON se řadí mezi top 5 nestátních zdravotnických skupin v České republice. Na území Prahy a jejího okolí je prostřednictvím svých dceřiných společností (skupina společností MEDICON a.s., CLINICUM a.s., První česká lékařská společnost s.r.o.) nejvýznamnějším provozovatelem nejenom A) ambulantní zdrav. péče, ale zároveň i B) screeningu karcinomu prsu a jeho následné léčby, C) prevence karcinomu tlustého střeva, a v neposlední řadě také D) radiodiagnostických oddělení (4x). 

Dále pracoviště skupiny MEDICON čítají široké spektrum zdravotní péče počínaje pracovně-lékařskými službami a praktickými lékaři, po úzkoprofilové odbornosti typu dětské neurologie či endokrinologie, až po segment jednodenní chirurgie. Skupina MEDICON rovněž provozuje síť lékáren a 2 pracoviště následné péče o celkové kapacitě 120 lůžek.

V loňském roce převzala skupina MEDICON síť reprodukčních center Pronatal čítající 3 centra v Praze a další 4 centra v regionech Česku, představující nejenom počtem provedených cyklů, ale i odbornou erudicí, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotní péče v oblasti léčby neplodnosti a reprodukční medicíny. 

Koncem roku 2016 došlo k získání majoritního podílu v dalším centru asistované reprodukce, a to Gyncentrum Ostrava s.r.o., čímž se skupina stala aktivní i v Moravsko-Slezském kraji s přesahem do Polska. Počátkem roku 2017 došlo i k faktickému převzetí mamárního screeningového centra v Benešově.

Mezi vlajkové lodě patří komplexní pracoviště Poliklinik Budějovická (Praha 4) a Vysočany (Praha 9), dále potom specializovaná pracoviště MammaCentrum a OnkoCentrum Zelený Pruh (Praha 4), Centrum pro nemoci prsu (Praha 10), nebo Sanatorium Pronatal v Praze.

Skupina MEDICON v současné době zaměstnává více jak 1.000 zaměstnanců, poskytne úhrnem cca. 60 tis. vyšetření měsíčně a v roce 2016 dosáhla konsolidovaného obratu převyšujícího 1,6 mld. Kč.

Strategie a další rozvoj skupiny:

V rámci naší skupiny klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb - a to nejenom samotné zdravotní péče, ale i dalších doplňkových služeb – pro naše klienty / pacienty, kdy zdravotní péče je vždy na prvním místě.

Díky komplexnosti našich zařízení a zároveň širokospektrálnímu záběru jsme schopni zajistit ucelený přístup k pacientovi a vyřešení jeho zdrav. problému(ů).

Výše zmíněné v kombinaci s faktem, že se skupina MEDICON profiluje jako strategický investor s vizí dlouhodobého rozvoje a provozování svých pracovišť, nám umožňuje klást důraz na nejvyšší možnou kvalitu – po stránce personální, přístrojové, a prostorové.

 

Město Vimperk

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku