Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

Dne 21.06.2017 proběhla první jednání s novými majiteli BH nemocnice Vimperk a vedením radnice.

Byla představena společnost MEDICON a její zástupci Jiří Adámek a Ing. Andrea Sklenářová zdůraznili, že změna ve vlastnících BH nebude mít v žádném případě dopad na provoz, služby ani na sociální jistoty zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce, vycházející ze smlouvy mezi městem Vimperk a BH nemocnicí, uzavřená v roce 2010 i s dalšími dodatky, je výchozím smluvním dokumentem pro další součinnost obou partnerů.

V příštích týdnech budou pokračovat jednání s důrazem na další plány rozvoje BH.

Současně byla představena struktura společnosti a organizační a další členění.

 

Tiskové prohlášení MEDICON

Skupina MEDICON se řadí mezi top 5 nestátních zdravotnických skupin v České republice. Na území Prahy a jejího okolí je prostřednictvím svých dceřiných společností (skupina společností MEDICON a.s., CLINICUM a.s., První česká lékařská společnost s.r.o.) nejvýznamnějším provozovatelem nejenom A) ambulantní zdrav. péče, ale zároveň i B) screeningu karcinomu prsu a jeho následné léčby, C) prevence karcinomu tlustého střeva, a v neposlední řadě také D) radiodiagnostických oddělení (4x). 

Dále pracoviště skupiny MEDICON čítají široké spektrum zdravotní péče počínaje pracovně-lékařskými službami a praktickými lékaři, po úzkoprofilové odbornosti typu dětské neurologie či endokrinologie, až po segment jednodenní chirurgie. Skupina MEDICON rovněž provozuje síť lékáren a 2 pracoviště následné péče o celkové kapacitě 120 lůžek.

V loňském roce převzala skupina MEDICON síť reprodukčních center Pronatal čítající 3 centra v Praze a další 4 centra v regionech Česku, představující nejenom počtem provedených cyklů, ale i odbornou erudicí, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotní péče v oblasti léčby neplodnosti a reprodukční medicíny. 

Koncem roku 2016 došlo k získání majoritního podílu v dalším centru asistované reprodukce, a to Gyncentrum Ostrava s.r.o., čímž se skupina stala aktivní i v Moravsko-Slezském kraji s přesahem do Polska. Počátkem roku 2017 došlo i k faktickému převzetí mamárního screeningového centra v Benešově.

Mezi vlajkové lodě patří komplexní pracoviště Poliklinik Budějovická (Praha 4) a Vysočany (Praha 9), dále potom specializovaná pracoviště MammaCentrum a OnkoCentrum Zelený Pruh (Praha 4), Centrum pro nemoci prsu (Praha 10), nebo Sanatorium Pronatal v Praze.

Skupina MEDICON v současné době zaměstnává více jak 1.000 zaměstnanců, poskytne úhrnem cca. 60 tis. vyšetření měsíčně a v roce 2016 dosáhla konsolidovaného obratu převyšujícího 1,6 mld. Kč.

Strategie a další rozvoj skupiny:

V rámci naší skupiny klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb - a to nejenom samotné zdravotní péče, ale i dalších doplňkových služeb – pro naše klienty / pacienty, kdy zdravotní péče je vždy na prvním místě.

Díky komplexnosti našich zařízení a zároveň širokospektrálnímu záběru jsme schopni zajistit ucelený přístup k pacientovi a vyřešení jeho zdrav. problému(ů).

Výše zmíněné v kombinaci s faktem, že se skupina MEDICON profiluje jako strategický investor s vizí dlouhodobého rozvoje a provozování svých pracovišť, nám umožňuje klást důraz na nejvyšší možnou kvalitu – po stránce personální, přístrojové, a prostorové.

 

Město Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku