Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

Dne 21.06.2017 proběhla první jednání s novými majiteli BH nemocnice Vimperk a vedením radnice.

Byla představena společnost MEDICON a její zástupci Jiří Adámek a Ing. Andrea Sklenářová zdůraznili, že změna ve vlastnících BH nebude mít v žádném případě dopad na provoz, služby ani na sociální jistoty zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce, vycházející ze smlouvy mezi městem Vimperk a BH nemocnicí, uzavřená v roce 2010 i s dalšími dodatky, je výchozím smluvním dokumentem pro další součinnost obou partnerů.

V příštích týdnech budou pokračovat jednání s důrazem na další plány rozvoje BH.

Současně byla představena struktura společnosti a organizační a další členění.

 

Tiskové prohlášení MEDICON

Skupina MEDICON se řadí mezi top 5 nestátních zdravotnických skupin v České republice. Na území Prahy a jejího okolí je prostřednictvím svých dceřiných společností (skupina společností MEDICON a.s., CLINICUM a.s., První česká lékařská společnost s.r.o.) nejvýznamnějším provozovatelem nejenom A) ambulantní zdrav. péče, ale zároveň i B) screeningu karcinomu prsu a jeho následné léčby, C) prevence karcinomu tlustého střeva, a v neposlední řadě také D) radiodiagnostických oddělení (4x). 

Dále pracoviště skupiny MEDICON čítají široké spektrum zdravotní péče počínaje pracovně-lékařskými službami a praktickými lékaři, po úzkoprofilové odbornosti typu dětské neurologie či endokrinologie, až po segment jednodenní chirurgie. Skupina MEDICON rovněž provozuje síť lékáren a 2 pracoviště následné péče o celkové kapacitě 120 lůžek.

V loňském roce převzala skupina MEDICON síť reprodukčních center Pronatal čítající 3 centra v Praze a další 4 centra v regionech Česku, představující nejenom počtem provedených cyklů, ale i odbornou erudicí, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotní péče v oblasti léčby neplodnosti a reprodukční medicíny. 

Koncem roku 2016 došlo k získání majoritního podílu v dalším centru asistované reprodukce, a to Gyncentrum Ostrava s.r.o., čímž se skupina stala aktivní i v Moravsko-Slezském kraji s přesahem do Polska. Počátkem roku 2017 došlo i k faktickému převzetí mamárního screeningového centra v Benešově.

Mezi vlajkové lodě patří komplexní pracoviště Poliklinik Budějovická (Praha 4) a Vysočany (Praha 9), dále potom specializovaná pracoviště MammaCentrum a OnkoCentrum Zelený Pruh (Praha 4), Centrum pro nemoci prsu (Praha 10), nebo Sanatorium Pronatal v Praze.

Skupina MEDICON v současné době zaměstnává více jak 1.000 zaměstnanců, poskytne úhrnem cca. 60 tis. vyšetření měsíčně a v roce 2016 dosáhla konsolidovaného obratu převyšujícího 1,6 mld. Kč.

Strategie a další rozvoj skupiny:

V rámci naší skupiny klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb - a to nejenom samotné zdravotní péče, ale i dalších doplňkových služeb – pro naše klienty / pacienty, kdy zdravotní péče je vždy na prvním místě.

Díky komplexnosti našich zařízení a zároveň širokospektrálnímu záběru jsme schopni zajistit ucelený přístup k pacientovi a vyřešení jeho zdrav. problému(ů).

Výše zmíněné v kombinaci s faktem, že se skupina MEDICON profiluje jako strategický investor s vizí dlouhodobého rozvoje a provozování svých pracovišť, nám umožňuje klást důraz na nejvyšší možnou kvalitu – po stránce personální, přístrojové, a prostorové.

 

Město Vimperk

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku