Znalecký posudek potvrdil, že o vimperské lesy bylo řádně pečováno

Hodnota lesního majetku města Vimperk vzrůstá, o lesy je řádně pečováno, hospodaření lesního podniku je efektivní. To jsou závěry dokumentu, který hodnotí desetileté období hospodaření Městských lesů Vimperk s. r. o. na lesním majetku města.

Vyhodnocení stavu majetku a hospodaření podle lesního hospodářského plánu od roku 2005 do roku 2015 zpracoval Petr Nedvěd, znalec v oboru ekonomika lesního hospodářství ze společnosti Lesinfo s. r. o. Dokument byl prezentován na prvním červnovém zasedání zastupitelstva.

Hospodaření lesního podniku je zde hodnoceno jako efektivní. Společnost Městské lesy Vimperk hospodaří podle státní správou schválených hospodářských plánů, je pravidelně a úspěšně certifikována v systému PEFC, což je jeden z procesů v lesním hospodářství směřujících k dosažení trvale udržitelného hospodaření. Zároveň tento proces usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. Zpráva se rovněž pozitivně vyjadřuje ke vzrůstající hodnotě vimperského lesního majetku i k vedení evidence. Také finanční vztah vlastníka lesů - města Vimperk a společnosti Městské lesy Vimperk je vnímán jako korektní a optimální. Společnost navíc splnila i přísná ekonomická kritéria pro udělení mezinárodního ocenění vysoké důvěryhodnosti Merit Koncept, kterou potvrzuje Mezinárodní certifikace třída AA. V České republice z 2,7 milionů podnikatelských subjektů patří Městské lesy Vimperk mezi necelých 6 tisíc, které tohoto ocenění dosáhly.

Vimperk v současné době vlastní v devatenácti katastrálních územích celkem 778 lesních pozemků o celkové výměře 1367,94 ha. I pro laika je z dokumentu zřejmé, že hospodaření Městských lesů Vimperk na lesním majetku města je velice profesionální po odborné i ekonomické stránce,“ komentuje výstupy hodnocení starostka Jaroslava Martanová. Její slova potvrzuje skutečnost, že hodnota lesního majetku vzrostla během sledovaného desetiletého období o 145 milionů korun. Zlepšila se kvalita lesních porostů i jejich druhová skladba.

Stejně pozitivně se vyjádřil i předseda dozorčí rady Městských lesů Vimperk František Řehoř: V době, kdy se vedly v zastupitelstvu spory kolem hospodaření lesů, jsme zintenzívnili svoji dozorčí činnost. Provedli jsme několik kontrol, včetně ekonomických. Můžeme potvrdit, a stejně tak to vyplynulo i z hodnocení, že hospodaření v lesích je vedené dobře. Oceňuji, že vedle moderní techniky je zde využívána i práce koní tak, aby nedošlo k poškození porostů. I když je to o něco nákladnější, generace, co přijdou po nás, ocení, že jsme jim předali zdravé lesy. Pracovníci městských lesů pod vedením Stanislava Hlavy svou práci umí a dělají ji dobře. Nakonec každý má do lesa přístup a podle svého názoru může ohodnotit, jak to tam vypadá.“

Základem hospodaření s lesním majetkem je trvalá udržitelnost. Jen pro ilustraci - borový a smrkový les na svou obnovu potřebuje 80 až 110 let. Buky dorostou za 130 let a duby až za 200 let. Tím je zřejmá zodpovědnost vlastníka lesa, resp. jeho správce za to, v jakém stavu zde po nás lesy zůstanou pro několik budoucích generací.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku