Znalecký posudek potvrdil, že o vimperské lesy bylo řádně pečováno

Hodnota lesního majetku města Vimperk vzrůstá, o lesy je řádně pečováno, hospodaření lesního podniku je efektivní. To jsou závěry dokumentu, který hodnotí desetileté období hospodaření Městských lesů Vimperk s. r. o. na lesním majetku města.

Vyhodnocení stavu majetku a hospodaření podle lesního hospodářského plánu od roku 2005 do roku 2015 zpracoval Petr Nedvěd, znalec v oboru ekonomika lesního hospodářství ze společnosti Lesinfo s. r. o. Dokument byl prezentován na prvním červnovém zasedání zastupitelstva.

Hospodaření lesního podniku je zde hodnoceno jako efektivní. Společnost Městské lesy Vimperk hospodaří podle státní správou schválených hospodářských plánů, je pravidelně a úspěšně certifikována v systému PEFC, což je jeden z procesů v lesním hospodářství směřujících k dosažení trvale udržitelného hospodaření. Zároveň tento proces usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. Zpráva se rovněž pozitivně vyjadřuje ke vzrůstající hodnotě vimperského lesního majetku i k vedení evidence. Také finanční vztah vlastníka lesů - města Vimperk a společnosti Městské lesy Vimperk je vnímán jako korektní a optimální. Společnost navíc splnila i přísná ekonomická kritéria pro udělení mezinárodního ocenění vysoké důvěryhodnosti Merit Koncept, kterou potvrzuje Mezinárodní certifikace třída AA. V České republice z 2,7 milionů podnikatelských subjektů patří Městské lesy Vimperk mezi necelých 6 tisíc, které tohoto ocenění dosáhly.

Vimperk v současné době vlastní v devatenácti katastrálních územích celkem 778 lesních pozemků o celkové výměře 1367,94 ha. I pro laika je z dokumentu zřejmé, že hospodaření Městských lesů Vimperk na lesním majetku města je velice profesionální po odborné i ekonomické stránce,“ komentuje výstupy hodnocení starostka Jaroslava Martanová. Její slova potvrzuje skutečnost, že hodnota lesního majetku vzrostla během sledovaného desetiletého období o 145 milionů korun. Zlepšila se kvalita lesních porostů i jejich druhová skladba.

Stejně pozitivně se vyjádřil i předseda dozorčí rady Městských lesů Vimperk František Řehoř: V době, kdy se vedly v zastupitelstvu spory kolem hospodaření lesů, jsme zintenzívnili svoji dozorčí činnost. Provedli jsme několik kontrol, včetně ekonomických. Můžeme potvrdit, a stejně tak to vyplynulo i z hodnocení, že hospodaření v lesích je vedené dobře. Oceňuji, že vedle moderní techniky je zde využívána i práce koní tak, aby nedošlo k poškození porostů. I když je to o něco nákladnější, generace, co přijdou po nás, ocení, že jsme jim předali zdravé lesy. Pracovníci městských lesů pod vedením Stanislava Hlavy svou práci umí a dělají ji dobře. Nakonec každý má do lesa přístup a podle svého názoru může ohodnotit, jak to tam vypadá.“

Základem hospodaření s lesním majetkem je trvalá udržitelnost. Jen pro ilustraci - borový a smrkový les na svou obnovu potřebuje 80 až 110 let. Buky dorostou za 130 let a duby až za 200 let. Tím je zřejmá zodpovědnost vlastníka lesa, resp. jeho správce za to, v jakém stavu zde po nás lesy zůstanou pro několik budoucích generací.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku