Rozhovor s Milošem Benešem

Čas, který strávil na Městském úřadu ve Vimperku jako vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, mu v jeho kanceláři s výhledem na náměstí měřily starožitné pendlovky po pradědečkovi. Už brzy se chystá sundat je ze zdi a kancelář přenechat svému nástupci. PhDr. Miloš Beneš odchází do důchodu. „Budu muset přehodnotit priority,“ přemýšlí o své dosud nepoznané životní roli. Každopádně krmit holuby v parku se nechystá, to raději vyrazí na motorce s kamarádem do Maďarska nebo už po několikáté poběží budějovický půlmaratón.

Od počátku 90. let pracujete v oblasti školské správy. Jak vnímáte změny? S čím jste se museli vyrovnávat tehdy a o kolik jiné je to dnes?

Po šestnácti letech učitelování jsem odešel na školský úřad budovat státní správu ve školství. Fungovalo to dle mého dobře, školství se odpolitizovalo, úřady zajišťovaly školám kompletní servis, peníze šly přímou cestou. Myslím, že to tehdy byla správná volba. Ředitelé měli více času na řízení výchovně vzdělávacího procesu.Po zhruba deseti letech ale přišly politické změny v novém uspořádání veřejné správy. Ty zrušily samosprávu ve školství, přinesly nové povinnosti a zodpovědnosti ředitelům i školám. Změnila se komplet školská legislativa a mám pocit, že se tak stát elegantně zbavil své zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání..Přicházejí různí inovátoři se „zaručeně dobrými radami a nápady“. Jen se nám z toho nějak ta škola, učitel a děti vytratili.

V jakém smyslu vytratili?

Najednou jsme udiveni, že nejsou děti a žáci, tak rychle zavíráme a prodáváme školy. Pak zase děti a žáci jsou, ale my pro ně nemáme kapacity. Demokraticky povolujeme kdejaký studijní obor, abychom po čase zjistili, že nevíme, co s absolventy a že se nám naopak nedostává oborů potřebných. Snažíme se o optimalizace škol a oborů a nad jejich výsledkem člověk neví, zda plakat, či se smát. A nejnovějším „hitem“ je nyní inkluze. V jednom máme ale jasno, školy a „učitelé to vždy zvládnou, vždyť jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé!“ (citace současné ministryně školství).Je mi z toho po těch 25 letech trochu smutno. Alespoň školám v našem obvodu Vimpersko jsme se to s kolegy z odboru snažili zpříjemnit a ulehčit a někdy jim i pomoci. Doufám, že v tomto trendu bude odbor pokračovat.

Na Městském úřadu ve Vimperku jste pracoval jako vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Která z těchto tří oblastí vám byla nejbližší a která má v tomto městě největší potenciál? Jak se do nich promítala poloha Vimperku z hlediska příhraničí, Národního parku Šumava nebo vzdálenosti od větších měst?

Profesně mi bylo nejbližší určitě školství, ale protože náš odbor zastřešuje celkem šest oblastí, patří pod nás ještě památková péče, turistické a informační středisko a správa počítačové sítě, nemohl jsem si dovolit něco protěžovat. Musel jsem se i mnohému učit, neboť jako vedoucí jsem zodpovídal za chod odboru. Například takových 18 měsíců bez památkáře, to byla pro mě osobně velká škola a zkušenost.

Co se týká polohy města, Vimperk je sice dál od velkých center, v lecčems je to méně výhodné, ale má to i své klady. Hlavně ale je na místě, kde opravdu platí naše turistické logo „Vimperk, Šumava na každém kroku“. A z toho je třeba vytěžovat. Nikdy to asi nebude průmyslové centrum. Ale třeba velmi úspěšným sportovním centrem je už dnes. K centru turistiky a cestovního ruchu má nakročeno také, myslím, dobře. Jen to nebude tak rychle a bude to něco stát.Je bláhové si myslet, že to zařídí starostka a pár úředníků. O takovou image se musí snažit všichni obyvatelé, všichni musí pomoci. Potenciál tu je. Jen věřím, že se nenecháme odradit „bojovníky proti všemu a všem“, které ve Vimperku také máme.

Když jsme u cestovního ruchu, jak funguje spolupráce s bavorskou stranou? Dala by se nějak vylepšit?

Nějaká neformální „potkávání“ zde probíhala již dříve. Myslím, že větší důraz a význam byl položen až uzavřením partnerství Vimperku s Freyungem v roce 2003. Pravidelně se uskutečňují výměny oficiálních i neoficiálních skupin při různých výročích a kulturních akcích. Zapojeny jsou především spolky a MěKS. V letošním roce pořádáme již 15. ročník filmového festivalu Naturvision, který se narodil rovněž ze vzájemné spolupráce organizátorů z obou měst. Významné byly také společné akce k oslavě 1000 let Zlaté stezky. Školy, zvláště ty střední, mají dobře rozjeté vztahy se školami na druhé straně hranic. Víte, všechno je to o lidech, společných nápadech, chuti je realizovat a na jazykové bariéře, která tu, bohužel, stále ještě přetrvává.

Vaši kolegové mi kladli na srdce, že se mám zeptat na váš vztah k novým technologiím. Zvláště pak k dotykovým mobilům.

Vidím, že jste se ptala na správné místě. Ano vztah k novým technologiím mám vpravdě kladný. Dokážu se na ně dívat s obdivem a dlouho (směje se). Myslím, že na naše informatiky si i v budoucnu vzpomenu často a rád.

Celý život sportujete.  Aprobací jste vlastně tělocvikář. Čím je pro vás sport? Myslíte si, že je mu ve školách věnován dostatečný prostor?

Řekl bych to v heslech. Je to droga. Je to lék na psychickou zátěž. Je to kompenzace sedavého zaměstnání. Je to láska na celý život. Je to příležitost pro setkávání se s přáteli a podobně smýšlejícími lidmi. To jsou asi hlavní významy sportu tak, jak ho vnímám já.

Ve škole určitě není pohybu o nic méně, než bylo dříve. Nabídka je standardní – poplatná době. Horší je to se zájmem dětí a mládeže. Mají mnoho jiných méně „bolestivých“ lákadel, jak se realizovat. Navíc bych řekl, že v řadě případů ani rodiče děti k pohybu nevedou a jakoukoliv námahu jim usnadňují.

Co pro tak aktivního člověka, jako jste vy, znamená odchod do důchodu? Předpokládám, že krmení holubů v parku neplánujete.

Především budu muset přehodnotit priority. Budu si věci plánovat tak, aby mě to bavilo a uspokojovalo. Budu sám sobě šéfem a třeba se naučím říkat ne, což dosud nebylo vždy možné. Ale je to teorie, protože ani doma nebudu sám a taky máme dost vnoučat, tak uvidíme. Ale doufám, že se ještě potrénuju na nějaký ten maratón, svezu se na kole a v zimě na lyžích a ve výfuku motorek nebudou hnízdit pavouci.

Á propos, motorky. Do práce jste jezdíval z Prachatic vždycky od jara do podzimu na starém skútru, zachovalém veteránu. A docela nedávno se z vás prý stal i motorkář se solidním strojem.

Na motorkách jsem vyrůstal. Táta dělal mechanika silničních motocyklů jednomu závodníkovi. U nás doma to pořád vonělo olejem a benzínem.  Skútr, o kterém mluvíte, jsem zdědil po tátovi, je z roku 1962 a pořád slouží. No a k šedesátinám před pěti lety jsem si nadělil Hondu Hornet šestistovku. Každý rok o prázdninách s kamarádem, mimochodem ještě starším, než jsem já, vyrážíme na týdenní putování. Letos se chystáme projet maďarskou pustu.

Co byste vzkázal svému nástupci?

Myslím, že mu předávám odbor po personální stránce stabilizovaný. Je to parta odborníků ve svém oboru, kterou není třeba pobízet a hlídat, jen usměrňovat, koordinovat a vytvářet podmínky pro práci. Ať více naslouchá a méně mluví, neslibuje, co nemůže splnit a bude-li chtít, aby ho následovali, ať jim řekne, jakým směrem a kam jde.

 

Připravila Irena Malotová

Město Vimperk (PR a propagace)

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku