Město Vimperk    Aktuality    2020

Zmapování ekonomické situace občanů v souvislosti z nouzovým stavem


Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vyhlášením stavu nouze a omezováním výroby či jiných činností (např. OSVČ) jste se mnozí z Vás nebo Vaše rodiny dostali do svízelné situace z finančního hlediska. Jsme si vědomi toho, že tato opatření se budou i po jejich ukončení promítat do Vaší finanční situace. Tato situace nám není lhostejná a pro nalezení pomoci či hledání společných řešení si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je dostupný na webových stránkách města Vimperk, facebooku, v mobilním rozhlase a v papírové podobě je k dispozici v platných úředních hodinách na podatelně městského úřadu a na Úřadu práce v ulici Nad Stadionem . Na obou těchto místech je také možné dotazník odevzdat. Děkujeme Vám za spolupráci.

Odkazy

 
 
 
 

Město Vimperk

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku