Město Vimperk    Aktuality    2020

Zmapování ekonomické situace občanů v souvislosti z nouzovým stavem


Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vyhlášením stavu nouze a omezováním výroby či jiných činností (např. OSVČ) jste se mnozí z Vás nebo Vaše rodiny dostali do svízelné situace z finančního hlediska. Jsme si vědomi toho, že tato opatření se budou i po jejich ukončení promítat do Vaší finanční situace. Tato situace nám není lhostejná a pro nalezení pomoci či hledání společných řešení si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je dostupný na webových stránkách města Vimperk, facebooku, v mobilním rozhlase a v papírové podobě je k dispozici v platných úředních hodinách na podatelně městského úřadu a na Úřadu práce v ulici Nad Stadionem . Na obou těchto místech je také možné dotazník odevzdat. Děkujeme Vám za spolupráci.

Odkazy

 
 
 
 

Město Vimperk

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku