Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk pro školní rok 2015/2016

Ve dnech 23. 1. a 24. 1. 2015 proběhl v budově školy Pražská 167 slavnostní zápis budoucích žáků     1. ročníku. Zápisu byly přítomny všechny vyučující 1. stupně základní školy, školní psycholožka, vedení školy, prostor byl poskytnut též odborné logopedce. Při zápisu paní učitelky sledovaly, jak si děti poradí s úkoly, které prověří jejich školní zralost a připravenost ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor proběhl prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla správná výslovnost hlásek v přednesené básničce či zpívané písničce, znalost barev, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a číselné řady. Součástí zápisu byla též kresba postavy, kterou si děti na památku odnesly domů. Za svůj výkon si naši budoucí prvňáčci vybrali dárek vyrobený žáky školy nebo školní družiny a sladkou odměnu. Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na skvělou přípravu budoucích školáků v mateřských školách a zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí do školy.

 Ředitelka školy předala budoucím prvňáčkům pamětní list s uvedeným číselným kódem, pod kterým bylo uvedeno na www stránkách školy a vývěsní tabuli přijetí daného žáka. Město Vimperk věnovalo všem rodičům budoucích vimperských žáků velmi pěkný dárek -  kalendář na rok 2015 s historickými a současnými fotografiemi vimperských míst.

V prostorách přilehlých prostor zápisu si rodiče mohli prohlédnout fotografie z činnosti školy, výroční zprávy, učebnice a sešity, s nimiž budou jejich děti pracovat.

V prostorách školy byl veřejnosti představen model sochy, jejíž pískovcová podoba zdobila kašnu vimperského parku, kde se naše škola nachází.

Pro rok 2015/16 bylo do ZŠ TGM Vimperk zapsáno k dnešnímu dni 54 žáků, z toho 2 žáci v náhradním termínu. Z celkového počtu uvažuje 6 rodičů o odkladu školní docházky pro své dítě, v jednom případě budeme řešit předčasný nástup. Žádost o odklad i předčasný nástup školní docházky je potřeba doložit souhlasným stanoviskem školského poradenského pracoviště a dětského lékaře a doručit do školy do 31. května 2015.

V novém školním roce 2015/2016 budou v ZŠ TGM Vimperk otevřeny dvě třídy 1. ročníku.

Budoucí prvňáčci se setkají s našimi vyučujícími při pokračování projektu Škola nanečisto v dubnu při prohlídce budovy 1. máje 268 a při slavnostním pasování na žáky školy v květnu v MěKS Vimperk za přítomnosti členů rodiny.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na další setkání a děkujeme za vaši důvěru.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku