Základy obsluhy PC pro seniory

Pro velký zájem mezi seniory o práci s počítačem zorganizoval MěÚ Vimperk již šestý ročník kurzu Základy obsluhy PC pro seniory.

Kurz, který byl rozdělen do pěti hodin, navštěvovalo celkem sedm účastníků. Během první hodiny se seznámili se základy obsluhy počítače, následovala dvouhodinová práce s textovým programem. Další část byla věnována práci na internetu a na poslední hodině, která byla z důvodu rekonstrukce Turistického informačního střediska přesunuta do náhradních prostor, se senioři seznámili s e-mailem.

Školení seniorů

Všem seniorům se kurz velice líbil a rychle se naučili na počítači pracovat a dokázali splnit zadané úkoly.

Absolventům tohoto kurzu i kurzů předešlých jsou zdarma k dispozici počítače v Turistickém informačním středisku.

Školení seniorů

Školení seniorů

Na závěr kurzu navštívil seniory starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, který všem předal Osvědčení o absolvovaném kurzu.

Město Vimperk 

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku