Základy obsluhy PC pro seniory

Pro velký zájem mezi seniory o práci s počítačem zorganizoval MěÚ Vimperk již šestý ročník kurzu Základy obsluhy PC pro seniory.

Kurz, který byl rozdělen do pěti hodin, navštěvovalo celkem sedm účastníků. Během první hodiny se seznámili se základy obsluhy počítače, následovala dvouhodinová práce s textovým programem. Další část byla věnována práci na internetu a na poslední hodině, která byla z důvodu rekonstrukce Turistického informačního střediska přesunuta do náhradních prostor, se senioři seznámili s e-mailem.

Školení seniorů

Všem seniorům se kurz velice líbil a rychle se naučili na počítači pracovat a dokázali splnit zadané úkoly.

Absolventům tohoto kurzu i kurzů předešlých jsou zdarma k dispozici počítače v Turistickém informačním středisku.

Školení seniorů

Školení seniorů

Na závěr kurzu navštívil seniory starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, který všem předal Osvědčení o absolvovaném kurzu.

Město Vimperk 

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku