Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

13.08.2019

Včera se na ZŠ Smetanova uskutečnil další kontrolní den v rámci stavební akce na rekonstrukci sociálních zařízení. Stavební firma GSI INVEST pracuje dle stanoveného harmonogramu a blížíme se pomalu do finále. Ve čtvrtek 15.8. proběhne poslední kontrolní den a v úterý 27.8. závěrečná kontrolní prohlídka za účasti všech dotčených orgánů, po které by mělo být vydáno kolaudační rozhodnutí. Realizační cena je po schváleném dodatku 3.732.000,- Kč.


Zdeněk Kuncl

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12 Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12 Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12


24.07.2019

Na ZŠ Smetanova probíhají práce na rekonstrukci sociálních zařízení. Kontrolní dny probíhají v pravidelných týdenních intervalech. Rada města schválila 15.7. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který řeší změny v položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se ukázala během stavby. Při této akci jsme se také rozhodli po diskusi s ředitelem školy realizovat kompletní rekonstrukci přilehlé kuchyňky, která nebyla zahrnuta. Navýšení ceny o dílo oproti původní ceně 3.437.000,- Kč je o 295.000,- Kč. Díky těmto změnám došlo k posunutí termínu dokončení díla o 10 dní, tedy do 26.8.


Zdeněk Kuncl

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12
Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12
Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Aktuality

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku