Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

31.3.2020

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna.

Realizace je rozdělena do 3 etap.


1.etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před křižovatku u KD Cihelna je plánována v termínu od 30.03.2020 do 25.05.2020.

Jednotlivé etapy výstavby budou probíhat za plné uzavírky a bude povolen pouze vstup pro majitele přilehlých nemovitostí, zásobování provozoven a IZS. Vstupy pro pěší do provozoven budou zachovány.

Úvodní informace

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

Úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ směrem do centra po křižovatku s ulicí Nad Stadionem je povolena z důvodu provádění stavby rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v ulici 1. máje v termínu od 30.03.2020 do 11.12.2020. Realizace je rozdělena do 3 etap:


1.etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před křižovatku u KD Cihelna v termínu

od 30.03.2020 do 25.05.2020.


2.etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před vjezd k zimnímu stadionu v termínu

od 26.05.2020 do 24.08.2020.


3.etapa v úseku od vjezdu k zimnímu stadionu po křižovatku s ulicí Nad Stadiónem v termínu

od 25.08.2020 do 11.12.2020.

Jednotlivé etapy výstavby budou probíhat za plné uzavírky a bude povolen pouze vstup pro majitele přilehlých nemovitostí, zásobování provozoven a IZS. Vstupy pro pěší do provozoven budou zachovány.

V době úplné uzavírky části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku budou úseky uzavřeny pro veškerý provoz podle schváleného dopravně inženýrského opatření. Objízdná trasa pro všechny etapy vede obousměrně po silnici II/145 na místní komunikaci ul. Nad

Stadionem a dále zpět na místní komunikaci ulice 1. máje.


Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu po staveništi a pokynů pracovníků stavby. Děkujeme za Vaše pochopení.

Veškeré informace o délce uzavírek a přesném jejich vymezení budou zveřejněny na našich webových stránkách a úředních deskách. Nyní přinášíme první rozsah uzavírek.


Město Vimperk                                                                                                                              

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje
Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku