Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2019

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
ke stažení (13,4 MB)
část II. 
 1. Kontrola usnesení
ke stažení (11 MB)
část III.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk -zveřejněný záměr č. 17/10/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
ke stažení (22 MB)
část IV.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví města Vimperk
ke stažení (44,4 MB)
část V.
 1. Návrh rozpočtových opatření
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
ke stažení (20,5 MB)
část VI.
 1. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 2. Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
ke stažení (8,23 MB)
část VII.
 1. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách vpřepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
ke stažení (11,1 MB)
část VIII.
 1. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
 2. Volba předsedy kontrolního výboru
ke stažení (10,1 MB)
část IX.
 1. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
ke stažení (19,1 MB)
část X.
 1. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 2. Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
ke stažení (7,54 MB)
část XI.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (60,7 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku