Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 08.4.2019

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
ke stažení (16 MB)
část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej pozemku parc. č. 851/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 04/02/2019
  • Odkoupení dlouhodobého hmotného majetku - mobilní zasněžovací systém   1. etapa areálu Vodník
ke stažení (10 MB)
část III.
 1. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 2. Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2019
 3. Návrh rozpočtových opatření
ke stažení (9 MB)
část IV.
 1. Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk
ke stažení (14 MB)
část V.
 1. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místních poplatcích
 3. Program regenerace MPZ Vimperk 2019 - poskytnutí příspěvku na obnovu Kostela Navštívení Panny Marie, Vimperk – obnova všech vstupních dveří do objektu
ke stažení (15 MB)
část VI.
 1. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
ke stažení (19 MB)
část VII.
 1. Návrh na vstup města Vimperk do asociace Národní síť Zdravých měst ČR
 2. Vyvolání dohadovacího řízení k negativnímu stanovisku Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci vypořádání námitky č. 1 k návrhu změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 3. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Vimperk týkající se pořizování změny   č. 2 Územního plánu Vimperk
ke stažení (77 MB)
část VIII.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (7 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku