Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 28.1.2019

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej částí pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva stavby pro novou prodejnu trafiky
  • Žádost o souhlas s úhradou dluhu
ke stažení (58 MB)
část II.
 1. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 2. Návrh rozpočtových opatření
ke stažení (37 MB)
část III.
 1. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2019
 2. Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019
ke stažení (6 MB)
část IV.
 1. Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“ včetně schválení projektu následného využití
ke stažení (5 MB)
část V.
 1. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 2. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu Vimperk
ke stažení (79 MB)
část VI.
 1. Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města
 2. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 3. Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesánov, Cejsice, Modlenice, Lipka, U Sloupů
 4. Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského architekta (externí konzultant)
 5. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
ke stažení (18 MB)
část VII.
 1. Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.
ke stažení (10 MB)
část VIII.
 1. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk
ke stažení (10 MB)
část IX.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (11 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku