Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
ke stažení (34 MB)
část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
  • Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu
  • Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská
  • Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
ke stažení (23 MB)
část III.
 1. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem
 2. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
ke stažení (13 MB)
část IV.
 1. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku
ke stažení (7 MB)
část V.
 1. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
ke stažení (64 MB)
část VI.
 1. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
 2. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
ke stažení (18 MB)
část VII.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (24 MB)

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku