Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
ke stažení (34 MB)
část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
  • Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu
  • Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská
  • Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
ke stažení (23 MB)
část III.
 1. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem
 2. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
ke stažení (13 MB)
část IV.
 1. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku
ke stažení (7 MB)
část V.
 1. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
ke stažení (64 MB)
část VI.
 1. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
 2. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
ke stažení (18 MB)
část VII.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (24 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku