Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 19.11.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
ke stažení (5 MB)
část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej části pozemku parc. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou kruhové křižovatky ve Vimperku – vzájemné darování pozemků
  3. Souhlas s bezúplatným převodem části stávající kanalizační přípojky DN 150 do vlastnictví města Vimperk v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská
  4. Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk – Plynovod „ZTV Purkártova, Vimperk“ a „Prodloužení STL plynovodu na pozemcích p. č. 680/1 a p. č. 415/1 v k. ú. Hrabice“
  5. Prodej pozemků parc. č. 65/4 a parc. č. 65/9 pro výstavbu dvou rodinných domů a přístupu ke stávajícím budovám
ke stažení (33 MB)
část III.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku parc. č. 1861/10 v k. ú. Vimperk pro výstavbu rodinného domu
  2. Prodej pozemku parc. č. 2522/131 v areálu U Sloupů užívané jako přístupová cesta k budovám garáží
  3. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov v osadě Modlenice
  4. Žádost o souhlas s nižším plněním závazků bývalého nájemce v rámci oddlužení
ke stažení (37 MB)
část IV.
 1. Přehled pohledávek města Vimperk
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Návrh rozpočtových opatření
ke stažení (32 MB)
část V.
 1. Žádost o prodloužení mandátu přísedící Okresního soudu Prachatice
 2. Pověření řízením Městské policie Vimperk a pověření plnění úkolů při řízení
  Městské policie Vimperk
ke stažení (17 MB)
část VI.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (9 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku