Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 03.9.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
ke stažení (34 MB)
část II.
 1. Kontrola usnesení
 2. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku parc. č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku parc. č. 2522/61 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku parc. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemků parc. č. 2522/1 a parc. č. 2522/162 a celého pozemku parc. č. 2531/2 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
ke stažení (38 MB)
část III.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej pozemku parc. č. 307 a částí pozemků parc. č. 306 a parc. č. 377/1 v k. ú. Vimperk v okolí Státního zámku Vimperk
  • Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1842/23 v k. ú. Vimperk
  • Odkoupení pozemků parc. č. 1842/69 a parc. č. 1842/71 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
ke stažení (12 MB)
část IV.
 1. Jednání se společností Envi pur - vodárna Brloh
ke stažení (58 MB)
část V.
 1. Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích
ke stažení (12 MB)
část VI.
 1. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 2. Návrh rozpočtových opatření
 3. Přehled pohledávek města Vimperk
ke stažení (20 MB)
část VII.
 1. Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk
 2. Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Druhá část třetí etapy výstavby skládky TKO Pravětín
ke stažení (31 MB)
část VIII.
 1. Zřízení osadního výboru pro osadu Bořanovice
 2. Různé
 3. Diskuse
 4. Závěr
ke stažení (27 MB)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku