Jan Nepomuk Woldřich

(* 15. 6. 1834 Zdíkov na Prachaticku, + 3. 2. 1906 Praha)

- český geolog, paleontolog a archeolog

Woldřich patřil ke generaci nadšenců druhé poloviny 19. století, kteří pomáhali stavět základy české novodobé vědy a kteří zasvětili svůj život národní věci, což chápali jako nejvyšší poslání.

Po studiu na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích pokračoval na vídeňské universitě studiem přírodních věd. Studium zakončil získáním doktorátu filosofie roku 1859.

Přestože vystudoval přírodní vědy, zajímal se již od mládí o historii a archeologii svého rodného kraje. To se mu nakonec stalo hlavní životní náplní. Svými archeologickými výzkumy přispěl nemalou měrou k poznání pravěkého osídlení jižních Čech, především svého rodného Českobudějovicka, okolí Týna nad Vltavou, Vodňan, Netolic, Volyně, Strakonic, Protivína a Písku.

Prozkoumal mnoho mohylových pohřebišť a hradišť. Významně se podílel na studiu diluviální fauny jižních Čech, paleolitu Čech a problematice megalitických staveb u nás. Jako první u nás dokazoval, že většinou tyto útvary nejsou žádnými záhadnými stavbami, ale mají vesměs přírodní původ.

Výsledky své práce publikoval v archeologických a přírodovědných časopisech ve Vídni, některé články i u nás, hlavně v Památkách archeologických, Českém lidu a Poutnících. Jeho nejdůležitější prací jsou Beitrage zur Urgeschichte Böhmens (5 dílů, MAGW 13, 14, 16, 19, 23, 1883-1893).

Roku 1899 byl Woldřich jmenován řádným profesorem geologie a paleontologie na pražské universitě, kde působil až do roku 1905, kdy se vzdal pedagogické činnosti a věnoval se zpracování archeologického materiálu.

Aktuality

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku