VZP otevře novou úřadovnu ve Vimperku

Zatím dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které bude otevřeno v prostorách Městského úřadu Vimperk, v zasedací místnosti na Náměstí Svobody čp. 8.

Úřadovna, která je již v pořadí patnáctým pracoviště VZP v kraji, obyvatelům města nabídne ve svých prostorách sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.

Klienti VZP mají možnost získat informace o nabídce služeb VZP, informovat se o nadstandardních programech na očkování, pohybové aktivity jak pro dospělé, tak i pro děti. Dvakrát v měsíci mohou obyvatelé také na úřadovně předat např. návrh na lázně, vyúčtování cestovních náhrad pacienta, oznámení plátce (změna kontaktních údajů, změna plátce pojistného, Přehled OSVČ aj.), přehledy a hromadné oznámení zaměstnavatele.

V měsíci září mohou služeb úřadovny využít naši klienti 25. 9. 2013 od 12.00 do 16.00, poté vždy každou druhou a čtvrtou středu v měsíci ve stejném čase.

Kompletní přehled o pracovištích VZP v Jihočeském kraji získáte na www.vzp.cz/jihocesky.

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku