Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

Rozptylová loučka na vimperském hřbitově a nové chodníky v urnovém háji. Takové plány má město Vimperk s pietním místem posledního odpočinku. „Navíc už je nutné z kapacitních důvodů rozšířit urnový háj. Rozptylová loučka na našem hřbitově chybí. Stejně tak kvalitní chodníky v urnovém háji,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí Odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk.

Město Vimperk proto zadalo vypracovat projekt, který má problémy vyřešit. Podle něj by z ušlapané a leckdy rozblácené cesty v urnovém háji měly vzniknout chodníky z kamenných odseků, tedy ze stejného materiálu, ze kterého už jsou postaveny chodníky na hřbitově. Chodníky budou kopírovat současné cesty a jednoznačně zvýší komfort těch, kdo do urnového háje přijdou.

Projekt byl již konzultován s památkáři. Ti stanovili jasná a schůdná pravidla, za kterých může projekt vzniknout. „Nový prostor pro urnový háj vznikne z části arboreta rozšířením stávajícího vjezdu do objektu ze severní strany a odstraněním ohradní zdi o délce zhruba 3,5 metru. Tím dojde k propojení se stávající plochou,“vysvětluje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Projekt zároveň počítá s úpravou stávajícího svahu příjezdové cesty na severní straně hřbitova.„Návrh předpokládá odstranění vzrostlých stromů, jejichž stabilita je na hraně svahu, narušená a hrozí jejich vyvrácení,“ uvádí Cais. Podél příjezdové cesty ke hřbitovu je navržena kamenná opěrná zeď, její výška bude různá a bude dosahovat cca do poloviny stráně.

Tento projekt navazuje na úspěšnou opravu chodníků na hřbitově v minulém roce. „Chceme všem těm, kteří na hřbitov přijdou, ukázat, že zdejší stavební úpravy, jsou pro nás klíčovou záležitostí. Vždyť úcta k zemřelým je poslední službou, kterou těm, kteří nás předešli, prokazujeme,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Nejlepším důkazem jejich slov jsou ti, kteří na vimperský hřbitov nyní chodí. „Máme jen samé pozitivní reakce. Nové chodníky tu byly potřeba, předchozí blátivé cestičky nebyly důstojné,“ uvádí Radek Vejtasa, správce vimperského hřbitova.

nové chodníky vzniknou i na urnovém háji

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku