Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

Rozptylová loučka na vimperském hřbitově a nové chodníky v urnovém háji. Takové plány má město Vimperk s pietním místem posledního odpočinku. „Navíc už je nutné z kapacitních důvodů rozšířit urnový háj. Rozptylová loučka na našem hřbitově chybí. Stejně tak kvalitní chodníky v urnovém háji,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí Odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk.

Město Vimperk proto zadalo vypracovat projekt, který má problémy vyřešit. Podle něj by z ušlapané a leckdy rozblácené cesty v urnovém háji měly vzniknout chodníky z kamenných odseků, tedy ze stejného materiálu, ze kterého už jsou postaveny chodníky na hřbitově. Chodníky budou kopírovat současné cesty a jednoznačně zvýší komfort těch, kdo do urnového háje přijdou.

Projekt byl již konzultován s památkáři. Ti stanovili jasná a schůdná pravidla, za kterých může projekt vzniknout. „Nový prostor pro urnový háj vznikne z části arboreta rozšířením stávajícího vjezdu do objektu ze severní strany a odstraněním ohradní zdi o délce zhruba 3,5 metru. Tím dojde k propojení se stávající plochou,“vysvětluje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Projekt zároveň počítá s úpravou stávajícího svahu příjezdové cesty na severní straně hřbitova.„Návrh předpokládá odstranění vzrostlých stromů, jejichž stabilita je na hraně svahu, narušená a hrozí jejich vyvrácení,“ uvádí Cais. Podél příjezdové cesty ke hřbitovu je navržena kamenná opěrná zeď, její výška bude různá a bude dosahovat cca do poloviny stráně.

Tento projekt navazuje na úspěšnou opravu chodníků na hřbitově v minulém roce. „Chceme všem těm, kteří na hřbitov přijdou, ukázat, že zdejší stavební úpravy, jsou pro nás klíčovou záležitostí. Vždyť úcta k zemřelým je poslední službou, kterou těm, kteří nás předešli, prokazujeme,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Nejlepším důkazem jejich slov jsou ti, kteří na vimperský hřbitov nyní chodí. „Máme jen samé pozitivní reakce. Nové chodníky tu byly potřeba, předchozí blátivé cestičky nebyly důstojné,“ uvádí Radek Vejtasa, správce vimperského hřbitova.

nové chodníky vzniknou i na urnovém háji

Aktuality

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku