Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

Rozptylová loučka na vimperském hřbitově a nové chodníky v urnovém háji. Takové plány má město Vimperk s pietním místem posledního odpočinku. „Navíc už je nutné z kapacitních důvodů rozšířit urnový háj. Rozptylová loučka na našem hřbitově chybí. Stejně tak kvalitní chodníky v urnovém háji,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí Odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk.

Město Vimperk proto zadalo vypracovat projekt, který má problémy vyřešit. Podle něj by z ušlapané a leckdy rozblácené cesty v urnovém háji měly vzniknout chodníky z kamenných odseků, tedy ze stejného materiálu, ze kterého už jsou postaveny chodníky na hřbitově. Chodníky budou kopírovat současné cesty a jednoznačně zvýší komfort těch, kdo do urnového háje přijdou.

Projekt byl již konzultován s památkáři. Ti stanovili jasná a schůdná pravidla, za kterých může projekt vzniknout. „Nový prostor pro urnový háj vznikne z části arboreta rozšířením stávajícího vjezdu do objektu ze severní strany a odstraněním ohradní zdi o délce zhruba 3,5 metru. Tím dojde k propojení se stávající plochou,“vysvětluje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Projekt zároveň počítá s úpravou stávajícího svahu příjezdové cesty na severní straně hřbitova.„Návrh předpokládá odstranění vzrostlých stromů, jejichž stabilita je na hraně svahu, narušená a hrozí jejich vyvrácení,“ uvádí Cais. Podél příjezdové cesty ke hřbitovu je navržena kamenná opěrná zeď, její výška bude různá a bude dosahovat cca do poloviny stráně.

Tento projekt navazuje na úspěšnou opravu chodníků na hřbitově v minulém roce. „Chceme všem těm, kteří na hřbitov přijdou, ukázat, že zdejší stavební úpravy, jsou pro nás klíčovou záležitostí. Vždyť úcta k zemřelým je poslední službou, kterou těm, kteří nás předešli, prokazujeme,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Nejlepším důkazem jejich slov jsou ti, kteří na vimperský hřbitov nyní chodí. „Máme jen samé pozitivní reakce. Nové chodníky tu byly potřeba, předchozí blátivé cestičky nebyly důstojné,“ uvádí Radek Vejtasa, správce vimperského hřbitova.

nové chodníky vzniknou i na urnovém háji

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku