Město Vimperk    Aktuality    2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli. Prosíme také všechny Vimperáky, kteří vlastní nějaké dobové materiály (fotografie, letáky aj), o jejich zapůjčení. Využijme toho, že události roku 1989 mají ještě mnozí živě v paměti a mohou tím, že je budou sdílet, přispět k objektivnímu výkladu historie příštími generacemi. Materiály i vzpomínky přinášejte, prosím, na odbor školství, kultury a cestovního ruchu, nám. Svobody 8, do rukou Adély Jiříkové.


Mgr. Adéla Jiříková

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku