Město Vimperk    Aktuality    2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli. Prosíme také všechny Vimperáky, kteří vlastní nějaké dobové materiály (fotografie, letáky aj), o jejich zapůjčení. Využijme toho, že události roku 1989 mají ještě mnozí živě v paměti a mohou tím, že je budou sdílet, přispět k objektivnímu výkladu historie příštími generacemi. Materiály i vzpomínky přinášejte, prosím, na odbor školství, kultury a cestovního ruchu, nám. Svobody 8, do rukou Adély Jiříkové.


Mgr. Adéla Jiříková

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku