Město Vimperk    Aktuality    2018

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Města Vimperk, zařazeným do Městské policie Vimperk na dobu určitou do konce roku 2018 s možností prodloužení na rok 2019


Cílová skupina


Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru anebo sociálně vyloučeným osobám, získat možnost pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města.

Termín pohovorů výběrového řízení


Termín pohovorů výběrového řízení bude písemně oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria.

Individuální pohovor bude zaměřený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Kontaktní osoba


Peter Macorlík, vrchní strážník, Městská policie Vimperk, Kaplířova 65, 385 01 Vimperk, tel. 388 414 218,

606 178 724

Upřesňující údaje


Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doručí na podatelnu

  1. vyplněný dotazník
  2. sepsaný motivační dopis
  3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, minimálně dokončení základní školy
  4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen.

Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.

Podání přihlášky

do 28.03.2018

do 17 hod

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu:

Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“


Dotazník a motivační dopis jsou k dispozici zde (dotazník i motivační dopis jsou přílohou dané výzvy).

Informace uchazečům budou podány na tel. 606 178 724 vrchní strážník MP Vimperk, - Peter Macorlík, případně e-mailem peter.macorlik@mesto.vimperk.cz

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku