Město Vimperk    Aktuality    2018

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Města Vimperk, zařazeným do Městské policie Vimperk na dobu určitou do konce roku 2018 s možností prodloužení na rok 2019


Cílová skupina


Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru anebo sociálně vyloučeným osobám, získat možnost pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města.

Termín pohovorů výběrového řízení


Termín pohovorů výběrového řízení bude písemně oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria.

Individuální pohovor bude zaměřený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Kontaktní osoba


Peter Macorlík, vrchní strážník, Městská policie Vimperk, Kaplířova 65, 385 01 Vimperk, tel. 388 414 218,

606 178 724

Upřesňující údaje


Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doručí na podatelnu

  1. vyplněný dotazník
  2. sepsaný motivační dopis
  3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, minimálně dokončení základní školy
  4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen.

Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.

Podání přihlášky

do 28.03.2018

do 17 hod

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu:

Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“


Dotazník a motivační dopis jsou k dispozici zde (dotazník i motivační dopis jsou přílohou dané výzvy).

Informace uchazečům budou podány na tel. 606 178 724 vrchní strážník MP Vimperk, - Peter Macorlík, případně e-mailem peter.macorlik@mesto.vimperk.cz

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku