Město Vimperk    Aktuality    2018

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Města Vimperk, zařazeným do Městské policie Vimperk na dobu určitou do konce roku 2018 s možností prodloužení na rok 2019


Cílová skupina


Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru anebo sociálně vyloučeným osobám, získat možnost pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města.

Termín pohovorů výběrového řízení


Termín pohovorů výběrového řízení bude písemně oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria.

Individuální pohovor bude zaměřený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Kontaktní osoba


Peter Macorlík, vrchní strážník, Městská policie Vimperk, Kaplířova 65, 385 01 Vimperk, tel. 388 414 218,

606 178 724

Upřesňující údaje


Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doručí na podatelnu

  1. vyplněný dotazník
  2. sepsaný motivační dopis
  3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, minimálně dokončení základní školy
  4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen.

Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.

Podání přihlášky

do 28.03.2018

do 17 hod

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu:

Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“


Dotazník a motivační dopis jsou k dispozici zde (dotazník i motivační dopis jsou přílohou dané výzvy).

Informace uchazečům budou podány na tel. 606 178 724 vrchní strážník MP Vimperk, - Peter Macorlík, případně e-mailem peter.macorlik@mesto.vimperk.cz

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku