Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice

 

Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice pro osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice. Volby se konaly včera tj. 13. 6. 2015 od 14 do 18 hodin v Hrabicích, volit mohly osoby trvale hlášené v těchto osadách nebo osoby vlastnící nemovitosti v katastrálním území Hrabice a Křesánov. Celkový počet oprávněných voličů byl 201, k volbám přišlo 59 osob, volební účast je 29,35 %.

Osadní výbor je navržený pětičlenný, kandidáti do výboru byli navrženi takto: dva za Hrabice - Pavel Mrázek, Radoslav Myslík. Za Křesánov Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová a za Cejsice Eva Šebestová.

Z 59 odevzdaných volebních lístků bylo 7 neplatných.

Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů:

37   Radek Jakubů

32   Zdeňka Krýchová    

32   Pavel Mrázek

33   Radovan Myslík

38   Eva Šebestová

 

Ing. Jaroslava Martanová

starostka Vimperka

        

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku