Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Další kontrolní den na ZŠ TGM

Dne 14.8.2019 proběhl další kontrolní den. Aktuálně je dokončena montáž výlezových okének a odvětrávacích hlavic, je dokončeno oplechování úžlabí a říms, stejně tak i montáž držáků okapových žlabů. Probíhá montáž okapových žlabů a souběžně s tímto pokládka krytiny.

Zdeněk Kuncl

Další kontrolní den na ZŠ TGM Další kontrolní den na ZŠ TGM Další kontrolní den na ZŠ TGM

Další kontrolní den na ZŠ TGM Vimperk

Dne 31.7.2019 proběhl další kontrolní den na stavební akci „Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk“. Firma postupuje dle nastaveného harmonogramu. V současnosti je již kompletně sejmuta původní krytina, zdemontováno původní oplechování vč. okapových žlabů a kotlíků a po celém obvodu řešené části střechy je provedeno přetažení střešní roviny přes hranu římsy, na níž byly uloženy původní okapové žlaby. Střecha je v celé své ploše opatřena hydroizolační fólií a pobita kontralatěmi. Jsou prováděny přípravné práce pro zahájení montáže oplechování úžlabí a říms a pro zahájení laťování.

Termín ukončení akce je 30.9.2019.

Zdeněk Kuncl

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Máme za sebou první kontrolní dny na stavební akci výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268. Akce řeší náhradu dožilé azbestocementové krytiny plechovou krytinou GERARD, opravu bednění, novou hydroizolaci střechy, výměnu klempířského oplechování střechy a náhradu nadstřešních okapových žlabů žlaby klasickými. Co se týká bezpečnostních a hygienických opatření, jedná se o nejnáročnější akci roku. Výška lešení přes 14m (výměna krytiny se dotkne nejvyšší části školní budovy), náročná i nákladná hygienická zabezpečení staveniště vyplývající z platných předpisů pro manipulaci s azbestem. V současnosti je prováděna postupná demontáž stávající krytiny a přípravné práce pro úpravu nadřímsové části střechy po demontáži nadstřešních okapových žlabů. Celkové náklady jsou ve výši 2.479.000,-Kč a termín ukončení akce je 30.9.2019.


Zdeněk Kuncl

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Aktuality

28.8.2019

Veřejné projednání aktualizace projektu regenerace sídliště Míru

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání aktualizace projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku, které se bude konat 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

21.8.2019

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

Začátkem příštího týdne bude zahájena třetí etapa, jejíž součástí je plánovaná částečná uzavírka Sušické ulice, úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje v úseku od výjezdu z čerpací stanice vlevo po křižovatku a části místní komunikace v úseku od křižovatky směrem do centra.

16.8.2019

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

V pátek 16. srpna byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2020. Autorem kalendáře je známý fotograf a vimperský rodák Vladislav Hošek.

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku