Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Ukončena výměna střešní krytiny na části školní budovy ZŠ TGM č.p.268

Začátkem července byla zahájena výměna střešní krytiny nad nejvyšší částí budovy ZŠ TGM Vimperk č.p.268 v ulici 1. máje. Akci s náklady ve výši cca 2,48 mil. Kč dodavatelsky zajišťovala místní specializovaná firma STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., která měla stavbu podle uzavřené smlouvy o dílo dokončit do 30.9.2019. S ohledem na příznivé prázdninové počasí a hladký průběh realizace však byly hlavní práce spojené s výměnou krytiny ukončeny již 27.8. a mohla být zahájena demontáž a odvoz lešení. V polovině prvního zářijového týdne se pak hlavní budova ZŠ TGM Vimperk svého dočasného kovového zajetí zcela zbavila a akce tím byla definitivně ukončena. O této akci již bylo mnohé napsáno, přesto připomeneme, že řešila zejména výměnu dožilé azbestocementové krytiny, střešních výlezových okének a veškerého střešního oplechování včetně nadřímsových okapových žlabů a okapových svodů, novou hydroizolaci střechy a laťování.

Organizačně i finančně náročnou součástí stavby bylo zajištění hygienických požadavků souvisejících se zabezpečením demontáže a likvidace původních azbestocementových šablon. Skutečně zásadním způsobem pak výši ceny díla ovlivnily náklady spojené s využíváním velmi objemného lešení a jeřábu pro dopravu materiálu do více než čtrnáctimetrové výšky. Náklady na zajištění těchto nezbytných doprovodných součástí stavby představovaly takřka jednu čtvrtinu z rozpočtových nákladů celé zakázky.

Dnes je na střeše aplikován střešní systém GERARD doplněný oplechováním a okapovým systémem od firmy PREFA. Díky tomu, že byla pokládka nové střešní krytiny na střechu ZŠ TGM prováděna certifikovanou firmou, byla městu Vimperk ze strany výrobce této krytiny po předchozí kontrole kvality provedení prací poskytnuta záruka na použitý materiál v délce trvání 50 let.

Ve vztahu k výměně střešní krytiny na školní budově č.p.268 můžeme konstatovat, že byla úspěšně provedena její nejnáročnější část. Návaznost případných dalších etap s největší pravděpodobností určí až závažnost a rychlost postupu degradace původní krytiny na ostatních částech střechy.

Společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., i všem ostatním, kteří se na realizaci této zakázky svou prací podíleli, chceme touto cestou upřímně poděkovat za velmi kvalitně odvedenou řemeslnou práci, zodpovědný přístup a příkladnou spolupráci. Výsledek této náročné zakázky je toho nejlepším důkazem.


Alena Szabová
odbor investic a údržby města

Foto Zdeněk Kuncl


Další kontrolní den na ZŠ TGM

Dne 14.8.2019 proběhl další kontrolní den. Aktuálně je dokončena montáž výlezových okének a odvětrávacích hlavic, je dokončeno oplechování úžlabí a říms, stejně tak i montáž držáků okapových žlabů. Probíhá montáž okapových žlabů a souběžně s tímto pokládka krytiny.

Zdeněk Kuncl

Další kontrolní den na ZŠ TGM Další kontrolní den na ZŠ TGM Další kontrolní den na ZŠ TGM

Další kontrolní den na ZŠ TGM Vimperk

Dne 31.7.2019 proběhl další kontrolní den na stavební akci „Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk“. Firma postupuje dle nastaveného harmonogramu. V současnosti je již kompletně sejmuta původní krytina, zdemontováno původní oplechování vč. okapových žlabů a kotlíků a po celém obvodu řešené části střechy je provedeno přetažení střešní roviny přes hranu římsy, na níž byly uloženy původní okapové žlaby. Střecha je v celé své ploše opatřena hydroizolační fólií a pobita kontralatěmi. Jsou prováděny přípravné práce pro zahájení montáže oplechování úžlabí a říms a pro zahájení laťování.

Termín ukončení akce je 30.9.2019.


Zdeněk Kuncl

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Máme za sebou první kontrolní dny na stavební akci výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268. Akce řeší náhradu dožilé azbestocementové krytiny plechovou krytinou GERARD, opravu bednění, novou hydroizolaci střechy, výměnu klempířského oplechování střechy a náhradu nadstřešních okapových žlabů žlaby klasickými. Co se týká bezpečnostních a hygienických opatření, jedná se o nejnáročnější akci roku. Výška lešení přes 14m (výměna krytiny se dotkne nejvyšší části školní budovy), náročná i nákladná hygienická zabezpečení staveniště vyplývající z platných předpisů pro manipulaci s azbestem. V současnosti je prováděna postupná demontáž stávající krytiny a přípravné práce pro úpravu nadřímsové části střechy po demontáži nadstřešních okapových žlabů. Celkové náklady jsou ve výši 2.479.000,-Kč a termín ukončení akce je 30.9.2019.


Zdeněk Kuncl

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk
Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Aktuality

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku