Vyhodnocení ankety „Hledá se jméno pro nový vimperský zvon"

Od února do června letošního roku probíhala na webových stránkách vimperk.cz a vimperk.eu anketa, ve které si hlasující mohli zvolit jméno pro nový vimperský zvon. Na výběr byly následující varianty: Smíření, Jubilejní, Purkart a Inocenc.

Kromě hlasování na webových stránkách měli lidé také možnost vhodit svůj hlas do jedné ze tří kasiček. V kasičkách se tak kromě nabízených variant objevilo 3x jméno Immanuel.

Po sečtení všech hlasů (anketa + kasičky) jsou výsledky následující:

Smíření            283

Jubilejní            31

Purkart            332

Inocenc           427

Immanuel         3

Výsledky této ankety budou předloženy komisi, která rozhodne o konečném jménu nového vimperského zvonu.

 

 

Odbor ŠKaCR

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku