Výdej zahradních kompostérů

Oznamujeme všem zahrádkářům, kteří si objednali u města Vimperk zahradní kompostéry, že se mohou dostavit k podepsání smlouvy o nájmu kompostéru.  

Dostavte, se prosím, do budovy Městského úřadu Vimperk, Náměstí Svobody čp. 8, kancelář životního prostředí č. 20 v úřední dny - pondělí a středa v době 7,30 - 11,30 h a 12,30 - 17,00 h. 

Přineste s sebou průkaz totožnosti a nájemné za kompostér ve výši 120 Kč.

Žádáme Vás, abyste uvedenou částku k zaplacení měli přesně, aby nedocházelo k případným problémům s navracením hotovosti.

 

Vydávání kompostérů bude následně probíhat v ulici Sklářská ve skladu u sběrného dvora

ve dnech 7.4. a 12. 4. 2011 v době od 14,00  do 16,00 hodin.

 

Seznam zájemců zde [PDF 31 kB].

 

Marie Hejlková, odbor ŽP, tel: 388 402 229, 602 527 070

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku