Výbor pro rozvoj města Vimperk pomáhá s dalším směřováním města

 

Ve Vimperku již půl roku funguje Výbor pro rozvoj města Vimperk. Úkolem jeho členů je vymýšlet strategické nápady týkající se rozvoje klíčových oblastí ve městě. Má 8 členů, každého člena nominovala strana zastoupená v zastupitelstvu města Vimperk.

 

Již více než půl roku funguje ve Vimperku Výbor pro rozvoj města Vimperk. Úkolem členů tohoto strategicky významného Výboru je identifikovat to, co Vimperk dnes potřebuje. Snažit se pomocí nápadů, které se mohou v následujících měsících či letech realizovat, vyřešit problémy, které trápí nás místní, ale také nabídnout zajímavosti turistům, kteří do Vimperka přijíždějí. Každá ze stran aktuálního Zastupitelstva delegovala do Výboru, který má osm členů s rozličnými názory a mnoha nápady, jednoho člena. Při schůzích se snaží přesvědčit ostatní členy o prospěšnosti svých návrhů, oponovat námětům podle svého soudu nevhodným, uvádět předkládané myšlenky v soulad.

„Vytvořili jsme devítistránkový sumář nápadů, které teď budeme dále rozvíjet. Chceme se dostat do toho stavu, že v momentě, kdy se objeví zajímavá grantová výzva, jen sáhneme do šuplíku a vytáhneme projektovou dokumentaci,“ uvádí Jiří Cais, místostarosta města, předseda Výboru.

Rada města navíc zadala vytvoření nového Strategického plánu města Vimperk, jednoho ze základních koncepčních a rozvojových dokumentů každého města nebo obce. Základem pro jeho činnost budou ideje vytvářené Výborem.

„Projekty zakomponované do strategického plánu města mají vyšší šanci na zisk dotace. Posuzovatelé pochopí, že záměr je schválený daným zastupitelstvem, tudíž má pro město zásadní strategickou hodnotu a přitom je průchozí a tím i realizovatelný,“ vysvětluje Jiří Cais.

Jeho obsahem je předpokládaný vývoj města v dlouhodobějším časovém horizontu. Hlavním smyslem je zorganizování rozvoje a sladění jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek a poskytovalo orientaci podnikatelským subjektům v momentě, kdy vytvářejí dlouhodobější podnikatelské plány. „Prvním konkrétním krokem směřujícím k jeho naplnění je výzkum veřejného mínění, ve kterém se místní vyjádří, co jednotlivým námětům chybí, kam by se měl Vimperk ubírat,“ uvádí Jiří Ondřich, další ze členů výboru.

Při tvorbě strategického plánu bude také důležitá komunikace s vedoucími jednotlivých odborů MěÚ, kteří by měli činnosti Výboru aktivně pomáhat a být zodpovědní za zpracování jednotlivých strategických úkolů a materiálů pro získání dotací. Výsledky budou navzájem diskutovat lidé z jednotlivých politických stran a vznikne tak jakási paralelní diskuse. „Jejím vyústěním by poté měly být zajímavé nápady, které poslouží rozvoji města Vimperk a budou základem finálního dokumentu Strategického plánu na období 2015–2020,“ uzavírá místostarosta Cais.

 

Výbor pro rozvoj města Vimperk – předseda – Ing. Jiří Cais (nominován ODS), členové – Ing. Milan Dutka (Jihočeši 2012), Aleš Kalivoda (ČSSD), Ing. Milan Straka (hnutí Ano 2011), Bc. Karel Harazim (KSČM), Ing. Jan Král (VPM), Jiří Vávra (SNK-ED), Jiří Ondřich (KDU/ČSL).

Zásobník nápadů pro Vimperk:

Dostavba areálu vodních sportů – relaxace se změněnou koncepcí, propojení s areálem fotbalového hřiště a areálem na Vodníku.

Technologický park – možnost jiného nebo částečného využití budovy TKB (telekomunikační budova).

Mobiliář ve městě – tvorba jednotného vzhledu „Vimperk město na Šumavě“.

Kruhové křižovatky – dořešení a maximální podpora při výstavbě. Kruhový objezd u supermarketu LIDL a křižovatka Fišerka.

Revitalizace sídliště Mírová – vytvoření studie rozvoje tohoto území, které navíc může být přímo dopravně spojené s osadou Hrabice.

Areál Vodník – vytvoření cílového konceptu rozvoje – víceúčelový sportovní, lyžařský a biatlonový areál + možná tvorba funkčního dopravního a ekonomického spojení s areálem vodních sportů v Sušické ulici.

Domov pro seniory (dům s pečovatelskou službou) – řešení možné výstavby, hledání investora.

Jasná definice toho, jak město Vimperk jasně podpoří rozvoj zámku – aktivity, investice do infrastruktury a odpovědnost města Vimperk za koncepční řešení.

Webové stránky města – z domény www.vimperk.cz vytvořit atraktivní zpravodajský portál, kde čtenáři na jednom místě najdou informace z celého města.

Snížení nákladů na provoz Městského úřadu do roku 2017 o 10 milionů korun ročně – získané zdroje investovat do rozvoje města.

Vytvoření projektové/dotační kanceláře Městského úřadu Vimperk – tým lidí, kteří budou připraveni okamžitě reagovat na všechny vypsané grantové výzvy. Získané dotace pomohou k rozvoji města. Zároveň by mohli být nápomocni místním podnikatelům s grantovou politikou a podáváním žádostí o dotace.

Vytvoření architektonické studie pro zlepšené využití ulice 1. máje – změna ve využívání tohoto klíčového prostoru ve městě, zejména jako místa pro setkávání lidí.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku