• V dnešní době je všímavost a opatrnost na místě, zejména jedná-li se o neznámé osoby pohybující se v bytových domech a nabízející různé produkty. Tak tomu bylo i 27. srpna, kdy nájemníci z domu v ul. K. Weise oznámili na MP, že se v domě pohybuje neznámá dvojice a nabízí levnější elektřinu. Strážníci na místě dvojici opravdu zastihli a zkontrolovali. Zjistili, že v tomto případě jde o osoby pověřené, prokazující se certifikátem obchodní společnosti.

    Osobně přinesla všímavá žena na služebnu MP fotoaparát, který nalezla v osadě Korkusova Huť na autobusové zastávce. Dalším oznámením byl nalezený batoh na střeše jednoho z domů, na který upozornila majitelka. Hlídka MP sepsala zápis o nalezené věci, poté bylo vše předáno Odboru VV ztráty a nálezy k vyřízení.

 

 

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku