Vítání občánků 2.10.2012

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která přináší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost. Dne 2.10.2012 v obřadní síni Městského úřadu Vimperk proběhlo první poprázdninové vítání „našich“ nových občánků Města Vimperk. Místostarostka Ing.Jaroslava Martanová tentokrát přivítala tyto děti:Josefa Korytara, Hedviku Kurzovou, Adama Boháčka, Barboru Chmelovou, Adama Pechláta, Vojtěcha Zocha a Nikolu Netrhovou. O kulturní vystoupení se postaral dramatický kroužek pro ZŠ TGM Vimperk pod vedením Mgr. Ivy Karasové.

A tak jako každý človíček, kterého přivítáme mezi naše občany, tak i každé vítání je jiné. Tentokrát jsme měli tu čest přivítat malou Nikolku Netrhovou, která je již pátou žijící generací ženského pohlaví ve Vimperku. Nestává se často, že by se takovéto akce zúčastnily prababička, babička i maminka. Je pochopitelné, že nejstarší z rodu se nemohla zúčastnit, vzhledem k jejímu pokročilému věku.

Vždy nás těší, když se na takovýchto akcích schází celé rodiny.

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

 

Vítání občánků proběhne v tomto měsíci v termínech 9. , 16. a 23.10.2012

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku