Vítání občánků

Dne 09.10.2012 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Vimperk vítání nových občánků našeho města. Tentokrát se jednalo o tato miminka: Antonín Machovec, Matouš Mařík, Michaela Staňková, Johann Jiří Polner, Matyáš Randák, Šimon Zelenka a Matouš Zahradník. Vítání provedla místostarostka města Ing.Jaroslava Martanová a o kulturní vystoupení se postaraly děti z dramatického kroužku ZŠ TGM Vimperk pod vedením Mgr. Ivy Karasové.

Vítání občánků 

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

 

Všem rodičům přejeme hodně zdraví a radosti ze svých dětí. 

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku