Vimperští sportovci musí nově žádat o grant

Radní města Vimperk schválili nová pravidla týkající se podpory činnosti sportovních oddílů ve městě. Sportovní oddíly budou nově žádat o granty na svou činnost. První grantovou výzvu již město Vimperk zveřejnilo. Sportovní oddíly se o grantovou podporu mohou hlásit již nyní, čas mají do 18.6.2015. Novinkou je, že kluby mohou žádat o podporu pro hráče či svěřence do 20 let věku, v minulých letech to bylo pouze do 15 let. „Stejně jako loni si sportovní oddíly rozdělí částku 600 tisíc korun. Podané granty bude hodnotit sportovní komise, o výši přidělené částky bude rozhodovat buď Rada města Vimperk nebo zastupitelstvo,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. „400 tisíc putuje na sport z rozpočtu města. 200 tisíc věnuje soukromá vimperská firma. Je možné, že částka se díky dalším sponzorům ještě navýší,“ doplňuje starostka.

Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o finanční příspěvek pro rok 2015. Žádosti musí být doručeny v tištěné nebo elektronické podobě na datovém nosiči na adresu: Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk, v zalepené obálce s výrazným označením: „PODPORA SPORTU 2015/1“ do 18. června 2015, do 12 hodin. Výzva s formulářem žádosti je ke stažení na stránkách města.

Ke změně od běžné formy příspěvku, tak jak byli všichni zvyklí v minulých letech, dochází po schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech. Ta již nepovoluje podporu oddílů a spolků formou příspěvků, ale pomocí grantového řízení. „V letošním roce budou ještě vypsány granty na podporu volnočasových a společensky prospěšných aktivit z rozpočtu rady města a na sociální služby. Příští rok vypíšeme stejné grantové řízení i pro získání příspěvků na kulturu,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku