Vimperští sportovci musí nově žádat o grant

Radní města Vimperk schválili nová pravidla týkající se podpory činnosti sportovních oddílů ve městě. Sportovní oddíly budou nově žádat o granty na svou činnost. První grantovou výzvu již město Vimperk zveřejnilo. Sportovní oddíly se o grantovou podporu mohou hlásit již nyní, čas mají do 18.6.2015. Novinkou je, že kluby mohou žádat o podporu pro hráče či svěřence do 20 let věku, v minulých letech to bylo pouze do 15 let. „Stejně jako loni si sportovní oddíly rozdělí částku 600 tisíc korun. Podané granty bude hodnotit sportovní komise, o výši přidělené částky bude rozhodovat buď Rada města Vimperk nebo zastupitelstvo,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. „400 tisíc putuje na sport z rozpočtu města. 200 tisíc věnuje soukromá vimperská firma. Je možné, že částka se díky dalším sponzorům ještě navýší,“ doplňuje starostka.

Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o finanční příspěvek pro rok 2015. Žádosti musí být doručeny v tištěné nebo elektronické podobě na datovém nosiči na adresu: Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk, v zalepené obálce s výrazným označením: „PODPORA SPORTU 2015/1“ do 18. června 2015, do 12 hodin. Výzva s formulářem žádosti je ke stažení na stránkách města.

Ke změně od běžné formy příspěvku, tak jak byli všichni zvyklí v minulých letech, dochází po schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech. Ta již nepovoluje podporu oddílů a spolků formou příspěvků, ale pomocí grantového řízení. „V letošním roce budou ještě vypsány granty na podporu volnočasových a společensky prospěšných aktivit z rozpočtu rady města a na sociální služby. Příští rok vypíšeme stejné grantové řízení i pro získání příspěvků na kulturu,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku