Vimperští senioři v rámci své Akademie navštívili čkyňskou synagogu

Vimperská akademie seniorů pokračovala minulý týden návštěvou čkyňské synagogy. Zúčastnilo se jí více než 70 důchodců. Celý šestý ročník Akademie bude slavnostně zakončen v květnu.

 

Výletem do Čkyně a návštěvou místní zrekonstruované synagogy a židovského hřbitova pokračovala tento týden Vimperská akademie seniorů, kterou pro vimperské důchodce pravidelně organizuje město Vimperk. „Vimperskou akademii seniorů organizujeme již šestým rokem. Jedná se o vzdělávací cyklus, který se skládá z šesti přednášek, jedné exkurze a závěrečného slavnostního zakončení. Každoročně můžeme sledovat nárůst zájemců o toto vzdělávání. Například letos se přihlásilo cca 90 „studentů“," vysvětluje Zdeněk Kuncl z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, jeden z organizátorů akademie. Do Čkyně z Vimperka vyrazilo více než 70 důchodců, kteří byli podobou čerstvě zrekonstruované synagogy překvapeni. Většina tu byla poprvé. „Nikdy bych si nemyslel, že je synagoga tak nádherná. Těším se na další ročník Vimperské akademie seniorů a doufám, že ji město znovu zorganizuje. Za ty uplynulé ročníky mu patří velké díky,“ uvedl jeden z účastníků výletu Jaroslav PomeznýÚčastníky letošního kurzu již čeká jen závěrečné slavností zakončení, které se uskuteční 21. 5. 2015 v 10.00 v Městském kulturním středisku ve Vimperku. Ocenění předá absolventům starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Vimperská akademie seniorů pokračovala minulý týden návštěvou čkyňské synagogy. Zúčastnilo se jí více než 70 důchodců.

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku