Vimperští senioři trénují paměť při speciálních kurzech

 

 

Trénink paměti – nový kurz, který pro vimperské seniory zorganizovalo Město Vimperk. Kurz má pět lekcí a navštěvuje ho maximální počet, tedy 10 seniorů. „Během kurzu zařazuji speciální cvičení, která směřují k procvičování krátkodobé paměti, vybavování z dlouhodobé paměti, absolvujeme krátká senzomotorická cvičení. Mým cílem je účastníkům představit jednotlivé techniky zapamatování, které jim pomohou zvládat každodenní životní agendu i ve vyšším věku,“ uvádí Hana Holubová, lektorka kurzu z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. „Každá hodina má své téma. Například čísla. Proto jsme si dnes představovali paměťovou techniku usnadňující zapamatování čísel. Domnívám se, že trénink paměti seniorům kromě jiného přináší poznání, že jejich pamět je stále funkční,“ doplňuje Hana Holubová.

Trénink paměti není v žádném případě jediná akce, které město pro seniory připravuje. „Například v dubnu jsme připravili kurz práce na počítači,“ jmenuje Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk. Populární je vimperská akademie seniorů, která představuje sérii přednášek na různá témata a tematicky zaměřené výlety.

 

                                                                                                                           

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

kurzy paměti pro seniory

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku