Vimperští senioři trénují paměť při speciálních kurzech

 

 

Trénink paměti – nový kurz, který pro vimperské seniory zorganizovalo Město Vimperk. Kurz má pět lekcí a navštěvuje ho maximální počet, tedy 10 seniorů. „Během kurzu zařazuji speciální cvičení, která směřují k procvičování krátkodobé paměti, vybavování z dlouhodobé paměti, absolvujeme krátká senzomotorická cvičení. Mým cílem je účastníkům představit jednotlivé techniky zapamatování, které jim pomohou zvládat každodenní životní agendu i ve vyšším věku,“ uvádí Hana Holubová, lektorka kurzu z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. „Každá hodina má své téma. Například čísla. Proto jsme si dnes představovali paměťovou techniku usnadňující zapamatování čísel. Domnívám se, že trénink paměti seniorům kromě jiného přináší poznání, že jejich pamět je stále funkční,“ doplňuje Hana Holubová.

Trénink paměti není v žádném případě jediná akce, které město pro seniory připravuje. „Například v dubnu jsme připravili kurz práce na počítači,“ jmenuje Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk. Populární je vimperská akademie seniorů, která představuje sérii přednášek na různá témata a tematicky zaměřené výlety.

 

                                                                                                                           

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

kurzy paměti pro seniory

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku