Vimperští senioři se učí ovládat počítač

První lekci základního kurzu ovládání počítače pro seniory uspořádalo minulý týden město Vimperk. Kapacita výukové místnosti byla naplněna. Výukový program trval od osmi do devíti hodin a bude pokračovat příští týden. „Celkem půjde o pět výukových hodin během dubna,“ uvádí Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku. Kurz vedli pracovníci IT Městského úřadu Vimperk Michal Cigánek a Martin Ženíšek. „Tématem úvodní hodiny bylo seznámení s úplnými základy práce s počítačem, v dalších hodinách se budeme věnovat textovému editoru a také práci s internetem,“ vysvětluje Michal Cigánek.

Na duben a květen naplánoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku ještě jednu akci pro seniory, tím jsou Kurzy trénování paměti. „Cílem kurzů paměti je společné setkávání při procvičování paměti a to zábavnou a hravou formou. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxačních cvičení, patří mezi nástroje zvyšující soběstačnost a prodlužující nezávislost seniorů,“ doplňuje Jana Schererová.

V hodinách se účastníci seznamují s různými technikami zapamatování (např. kategorizace, zapamatování jmen a čísel) které mohou poté využívat pro lepší zapamatování v každodenním životě. Účastníci si během kurzu sami na sobě ověří, že jejich paměť je stále funkční, že jsou schopni si pomocí jednoduchých technik něco zapamatovat.

Zájemci se mohou hlásit Janě Schererové na telefonu 388 402 215 nebo na emailu jana.schererova@mesto.vimperk.cz.

Problematice seniorů se město Vimperk věnuje systematicky. Například 30. března byla v Městském kulturním středisku ve Vimperku přednáška nazvaná Senior jako oběť trestného činu. Přednášku spoluorganizovala i Probační a mediační služba Prachatice.

Tento čtvrtek (16.dubna) pokračuje Vimperská akademie seniorů další ze série přednášek. Přednáška bude tentokrát spojena s výletem do Čkyně a návštěvou místní zrekonstruované synagogy a židovského hřbitova. „Vimperskou akademii seniorů organizujeme již šestým rokem. Jedná se o vzdělávací cyklus, který se skládá z šesti přednášek, jedné exkurze a závěrečného slavnostního zakončení. Každoročně můžeme sledovat nárůst zájemců o toto netradiční vzdělávání. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy se přihlásilo cca 90 studentů,“ vysvětluje Zdeněk Kuncl z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

 

--pp--

Základní kurz ovládání počítače

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku