Vimperští senioři se učí ovládat počítač

První lekci základního kurzu ovládání počítače pro seniory uspořádalo minulý týden město Vimperk. Kapacita výukové místnosti byla naplněna. Výukový program trval od osmi do devíti hodin a bude pokračovat příští týden. „Celkem půjde o pět výukových hodin během dubna,“ uvádí Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku. Kurz vedli pracovníci IT Městského úřadu Vimperk Michal Cigánek a Martin Ženíšek. „Tématem úvodní hodiny bylo seznámení s úplnými základy práce s počítačem, v dalších hodinách se budeme věnovat textovému editoru a také práci s internetem,“ vysvětluje Michal Cigánek.

Na duben a květen naplánoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku ještě jednu akci pro seniory, tím jsou Kurzy trénování paměti. „Cílem kurzů paměti je společné setkávání při procvičování paměti a to zábavnou a hravou formou. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxačních cvičení, patří mezi nástroje zvyšující soběstačnost a prodlužující nezávislost seniorů,“ doplňuje Jana Schererová.

V hodinách se účastníci seznamují s různými technikami zapamatování (např. kategorizace, zapamatování jmen a čísel) které mohou poté využívat pro lepší zapamatování v každodenním životě. Účastníci si během kurzu sami na sobě ověří, že jejich paměť je stále funkční, že jsou schopni si pomocí jednoduchých technik něco zapamatovat.

Zájemci se mohou hlásit Janě Schererové na telefonu 388 402 215 nebo na emailu jana.schererova@mesto.vimperk.cz.

Problematice seniorů se město Vimperk věnuje systematicky. Například 30. března byla v Městském kulturním středisku ve Vimperku přednáška nazvaná Senior jako oběť trestného činu. Přednášku spoluorganizovala i Probační a mediační služba Prachatice.

Tento čtvrtek (16.dubna) pokračuje Vimperská akademie seniorů další ze série přednášek. Přednáška bude tentokrát spojena s výletem do Čkyně a návštěvou místní zrekonstruované synagogy a židovského hřbitova. „Vimperskou akademii seniorů organizujeme již šestým rokem. Jedná se o vzdělávací cyklus, který se skládá z šesti přednášek, jedné exkurze a závěrečného slavnostního zakončení. Každoročně můžeme sledovat nárůst zájemců o toto netradiční vzdělávání. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy se přihlásilo cca 90 studentů,“ vysvětluje Zdeněk Kuncl z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

 

--pp--

Základní kurz ovládání počítače

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku