Vimperští senioři se učí ovládat počítač

První lekci základního kurzu ovládání počítače pro seniory uspořádalo minulý týden město Vimperk. Kapacita výukové místnosti byla naplněna. Výukový program trval od osmi do devíti hodin a bude pokračovat příští týden. „Celkem půjde o pět výukových hodin během dubna,“ uvádí Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku. Kurz vedli pracovníci IT Městského úřadu Vimperk Michal Cigánek a Martin Ženíšek. „Tématem úvodní hodiny bylo seznámení s úplnými základy práce s počítačem, v dalších hodinách se budeme věnovat textovému editoru a také práci s internetem,“ vysvětluje Michal Cigánek.

Na duben a květen naplánoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku ještě jednu akci pro seniory, tím jsou Kurzy trénování paměti. „Cílem kurzů paměti je společné setkávání při procvičování paměti a to zábavnou a hravou formou. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxačních cvičení, patří mezi nástroje zvyšující soběstačnost a prodlužující nezávislost seniorů,“ doplňuje Jana Schererová.

V hodinách se účastníci seznamují s různými technikami zapamatování (např. kategorizace, zapamatování jmen a čísel) které mohou poté využívat pro lepší zapamatování v každodenním životě. Účastníci si během kurzu sami na sobě ověří, že jejich paměť je stále funkční, že jsou schopni si pomocí jednoduchých technik něco zapamatovat.

Zájemci se mohou hlásit Janě Schererové na telefonu 388 402 215 nebo na emailu jana.schererova@mesto.vimperk.cz.

Problematice seniorů se město Vimperk věnuje systematicky. Například 30. března byla v Městském kulturním středisku ve Vimperku přednáška nazvaná Senior jako oběť trestného činu. Přednášku spoluorganizovala i Probační a mediační služba Prachatice.

Tento čtvrtek (16.dubna) pokračuje Vimperská akademie seniorů další ze série přednášek. Přednáška bude tentokrát spojena s výletem do Čkyně a návštěvou místní zrekonstruované synagogy a židovského hřbitova. „Vimperskou akademii seniorů organizujeme již šestým rokem. Jedná se o vzdělávací cyklus, který se skládá z šesti přednášek, jedné exkurze a závěrečného slavnostního zakončení. Každoročně můžeme sledovat nárůst zájemců o toto netradiční vzdělávání. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy se přihlásilo cca 90 studentů,“ vysvětluje Zdeněk Kuncl z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

 

--pp--

Základní kurz ovládání počítače

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku