Rozhovor s Vojtěchem Brožem, kastelánem zámku Vimperk

Vimperský zámek je památka v rozpuku. Neustále objevujeme nové cenné doklady o jeho bohaté historii,“ říká kastelán zámku Vimperk Mgr. Vojtěch Brož. Vimperský zámek byl postaven na základech původního gotického hradu, jehož vznik se datuje před rokem 1263. Podepsala se na něm období rozkvětu i úpadku. Současná podoba je výsledkem historizujících úprav po požáru v roce 1857. Na seznam národních kulturních památek byl zámek zapsán v roce 2010. Od 1. ledna 2015 jeho správu převzal Národní památkový ústav, který v současnosti připravuje projekt revitalizace této zanedbané památky. Mělo by jít o investici za více než sto milionů korun. Vojtěch Brož v roli kastelána vimperského zámku má před sebou druhou sezónu. Ta letošní začíná už o Velikonocích.

Od začátku loňského roku je zámek ve správě Národního památkového ústavu. Jak byste zhodnotil uplynulou sezónu?

V loňském roce si zámek a expozice Muzea Vimperska prohlédlo přes deset tisíc návštěvníků. Změnili jsme způsob prezentace. Prohlídkovou trasu jsme rozdělili na dva samostatné okruhy, které se věnují zvlášť Hornímu a zvlášť Dolnímu zámku a jejich prohlídka netrvá déle než 45 minut. Pro návštěvníky je tato kratší doba prohlídek pohodlnější, lépe udrží pozornost a odnášejí si příjemnější zážitek. 

Loňskou novinkou byl rovněž edukační program zaměřený na nejmladší návštěvníky. Budete v něm pokračovat i letos?

Vloni jsme si edukační program vyzkoušeli v pilotním provozu před prázdninami pro školy a v létě o víkendech pro rodiny s dětmi. Zapojilo se do něj 106 dětí a jejich rodičů. Program byl zaměřený na poznání renesanční zahrady. Připravovali jsme ho ve spolupráci s profesionální edukátorkou zhruba tři měsíce, kdy kromě samotné náplně programu vznikala svépomocí i většina pomůcek. Letos bude pokračovat ve stejné podobě jako vloni, rozdělený do tří modulů podle věku dětí a podle toho, jestli přichází s rodiči či se školou. Pokud jde o samotnou prohlídku zámku, ta je primárně zaměřena na dospělého návštěvníka, proto jsme pro děti připravili na I. okruh pracovní list se zajímavostmi a úkoly, které během prohlídky mají plnit a za jejich správné splnění si mohou do listu vlepovat samolepky.

Kde se potenciální návštěvník o zámku dozví potřebné informace?

Již před loňskou sezónou jsme spustili webové stránky www.zamek-vimperk.eu, které mají nyní pár týdnů úplně novou podobu. Navázali jsme také spolupráci se správcem facebookového profilu Zámek Vimperk, vydáváme tištěné letáčky a rozesíláme emailový newsletter s informacemi o aktuálním dění a akcích.

Na jaké akce se můžeme letos těšit? Co nového chystáte?

Z  již tradičních akcí, které se budou konat i letos, bych jmenoval například Noční koncert dechového orchestru ZUŠ, Bitvu na Winterbergu či Městskou zámeckou slavnost. Vloni jsme nově pořádali Den rozhleden a Den architektury, v tom bychom také chtěli pokračovat. Letos se chceme zapojit i do Muzejní noci. Vzhledem k množství nejrůznějších akcí, které se konají ve městě a jeho okolí, měníme profilaci programu na zámku. Namísto výhradně zábavného, chceme nabízet akce spíše populárně vzdělávacího charakteru, které budou mít přímý vztah k zámku a jeho historii. V galerii Muzea Vimperska plánujeme opět výstavy. První je autorská výstava fotografií Jana Tláskala „Z muzikantových cest...“.

 Vraťme se k samotnému zámku. Během uplynulého roku tu bylo provedeno několik restaurátorských průzkumů. Co odhalily? Našel se nějaký poklad?

Průzkumy se uskutečnily na Dolním i Horním zámku. Bylo nalezeno několik vrstev velice dobře zachovalých výmaleb – na některých místech je na sobě až dvacet vrstev omítek a nátěrů od renesance po 20. století.

Obrovskou výhodou památky v rozpuku je její proměnlivost, kdo tu byl vloni, letos najde zase něco jiného. Restaurátorský průzkum odhaluje nové cenné informace, které dosud nebyly známy. Například nikdo netušil, že vimperský zámek je v interiéru cennou secesní památkou. Takže můžu říct, že sám zámek je jeden velký a dosud plně neobjevený poklad.

A bohužel také dost zchátralý.

To jistě. Neustále řešíme havárie a běžná údržba je z toho důvodu velmi náročná. V minulém roce jsme však započali předprojektové práce na odvodnění severní stěny zámku, podávali jsme žádosti památkářům na obnovu oken míčovny a na drobné opravy v areálu, které budeme letos realizovat. Podařilo se také z velké části vyčistit zahradu a zlikvidovat nálety na hradebních zdech a opravit střechu hodinové věže. Do péče restaurátorů jsme předali obraz Heinricha de Veerle, nejcennější ikonografický pramen, který zachycuje vimperský zámek v roce 1686.

Předpokládám, že nejvíce vás zaměstnávala a dosud zaměstnává příprava projektu revitalizace zámku pro IROP, ze kterého byste chtěli čerpat významné dotační prostředky. Jak to s projektem „Probuzení zimního hradu“ vypadá na konci března 2016?

Předprojektová příprava zahrnovala hledání plánové dokumentace, archivní průzkumy, průzkumy v depozitářích, přípravu budoucích prohlídkových tras a koncepce Muzea Vimperska a plán využití každé místnosti na zámku. V rámci přípravy zasedly také dvě vědecké rady, které se zabývaly budoucností renesančního sálu na Dolním zámku. Do konce března bude zpracovaný projekt tak, aby na jaře mohla být podána žádost o dotaci.

Pro Vimperk je zámek symbolem a současně by měl být důležitým turistickým lákadlem. Funguje v tomto směru spolupráce s městem?

Ze spolupráce s městem mám radost. Současná reprezentace si uvědomuje, jak je pro Vimperk tato památka důležitá. Jak potřebné se chovat se k vimperskému zámku jako k dědictví a pečovat o něj, což se dosud tolik nedělo. Díky městu jsme také získali finanční prostředky na jednoho pracovníka muzea. To nám samozřejmě velmi pomůže. Jen pro vaši představu, ve sbírkách máme více jak 23 tisíc předmětů.

Na nedávném setkání se zástupci zájmových organizací na vimperské radnici jste přítomné požádal, zda by vám pomohli najít pamětníky, kteří na zámku ve druhé polovině minulého století bydleli. Ozval se někdo?

Ano, zaznamenali jsme vzpomínky tří pamětníků. Je to sice historie stará třeba jen čtyři desítky let, ale cenná z hlediska zdejšího stavebního vývoje a dění. Každý, kdo by mohl podat nějaké svědectví, podělit se o vzpomínky a zkušenosti ze života na zámku, je vítán.

 

Irena Malotová

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku