Vimperské farmářské trhy

Třetí ročník Vimperských farmářských trhů pokračuje v sobotu 19. července. Místem konání je opět Rožmberská ulice v centru města. Trhy se snaží podobně jako v ostatních městech navázat na trend vzrůstající obliby regionálního farmářského zboží a řemeslných výrobků.

K poslechu a tanci zahraje kapela Brnky boys z Vimperka.

Termíny trhů:

19. 7., 16. 8., 20. 9., od 8:00 do 12:00 hodin.

Informace a přihlášení pro prodejce:

Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a CR, tel.: 388 402 264, 602 237 427, zdenek.kuncl@mesto.vimperk.cz

Srdečně zveme!

Odbor ŠKaCR

 Vimperské farmářské trhy

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku