Vimperská Vrba bude pomáhat obětem domácího násilí

Obětem domácího násilí bude ve Vimperku nově pomáhat Krizové a poradenské centrum Vrba. Nezisková organizace, jejímž garantem je Český červený kříž, se pro oběti domácího násilí i pro ty, kteří by takovým obětem chtěli pomáhat, slavnostně otevřela v pondělí 22. června. „Hlavní náplní naší činnosti je pomoc obětem domácího násilí. Problém domácího násilí u nás není dostatečně řešený. Doufáme, že i lidé z Vimperka dostanou po zřízení naší kanceláře odvahu svůj problém řešit,“ uvádí Jaroslava El-Asmai, sociální pracovnice projektu Vrba s tím, že obětí nemusí být nutně jen ženy, ale i muži. „Specifickou cílovou skupinou jsou senioři, kde nemusí nutně docházet k násilí fyzickému, ale například k ekonomickému,“ uvádí.

Krizové centrum nabízí psychoterapeutické aktivity, nácvik komunikačních a relaxačních technik, muziko, arte a dramaterapii. V rámci preventivních programů budou v nabídce semináře pro laickou i odbornou veřejnost. „Například pro studenty, seniory, sociální či pedagogické pracovníky, policisty,“ jmenuje Jaroslava El-Asmai, absolventka oboru sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Krizové centrum také plánuje vydání informačních brožurek o klíčových tématech této problematiky, jakým je například návod, jak rozpoznat domácí násilí.

Krizové centrum Vrba zároveň úzce spolupracuje s městem Vimperk. „Je dobře, že u nás ve Vimperku máme takové krizové centrum. Budeme naše klienty upozorňovat na možnosti terapií, které zde nabízejí,“ uvádí Jana Korbelová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk. Ti co mají zájem o činnost krizového a poradenského centra Vrba, nebo chtějí poradit či pomoc, mohou navštívit kancelář v ulici 1. máje č.p. 74, 2. patro (bývalý Dům služeb). Další možností kontaktu je email: vrba@cckpt.cz, nebo telefon: 602 144 264.

 

Krizové a poradenské centrum Vrba je financováno z Norských fondů. Projekt podpořila Nadace Open society fund z programu Dejme (že)nám šanci.

 

MěÚ Vimperk

Jaroslava El-Asmai

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku