Vimperkem projela kolona historických vozidel z 2. světové války

Do Vimperka dnes dopoledne dorazila kolona historických vozidel, která je součástí akce s názvem The Czech FURY související s připomínkou 70. výročí konce 2. světové války. Do centra města přijela necelá dvacítka vozidel a zhruba šedesát mužů v historických uniformách. Na malém náměstí „U Jelena“ se postupně vystřídaly zhruba čtyři stovky lidí. Ti si prohlédli originální vojenskou techniku i vozidla. Poté následoval slavnostní akt kladení věnců. „To, že dnes zde stojíme a můžeme si při slavnostní chvílí připomenout 70. výročí ukončení druhé světové války, je zásluhou těch, kteří v ní položili své životy ve prospěch lidstva, budoucích generací. Udělejme vše pro to, abychom v sobě uhasili neustále doutnající nevraživost, aby nejmladší generace i generace budoucí útrapy války nepoznaly. Věřím, že by to bylo i přání všech, kteří se konce 2. světové války nedožili,“ uvedla během slavnosti Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Součástí byl i kulturní program, při kterém zahrál Dechový orchestr ZUŠ Vimperk a mažoretky Klapeto Vimperk. Českou i americkou hymnu zazpíval pěvec Milan Sečanský. Všem těm, kteří přišli, poděkoval do mikrofonu i Američan Brian Danny, jeden z účastníků konvoje, povoláním skutečný plukovník US Army. „Děkuji všem za vřelé přijetí i za program, který jste pro nás připravili. Návštěva ve Vimperku jen dokazuje, že Česká republika je naším nejvěrnějším spojencem,“ uvedl Brian Danny. Hlavním cílem projektu The Czech FURY je přiblížit široké veřejnosti události na konci 2. světové války, kdy západní území naší republiky osvobozovaly jednotky americké 3. armády. Tento projekt nemá svou rozsáhlostí a pojetím doposud v Evropě obdoby, co do množství válečné techniky. Několik tanků, obrněných vozidel, transportní nákladní automobily, jeepy a další vozidla. Vše dohromady včetně pěchoty organizované do jednotlivých čet a rot tvoří kombinovaný oddíl o síle 150 mužů, tak jak ho bylo možné spatřit v jihozápadních Čechách z jara 1945.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

70.výročí konce 2.světové války

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku