Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

Za téměř 12,5 milionu korun nakoupí město Vimperk a společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. dva automobily pro svoz odpadu. Z 90% investice pokryjí dotace získané ze Státního fondu životního prostředí. „Vedle automobilů nakoupíme také nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad a k tomu také stovku kompostérů a nádob na bioodpad, které budou připravené pro všechny občany Vimperka,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Do grantové výzvy se mohla zapojit všechna města z celé České republiky. Jednalo se o tzv. zrychlenou výzvu, kdy se města musela s projektem přihlásit během jediného měsíce. Příprava projektů byla časově velmi náročná, a to, že uspěl jak projekt města, tak i projekt Městských služeb, je velký úspěch, který je podložený výbornou spoluprací obou subjektů. Vyčerpání grantových peněz je podle určených pravidel nutné již tento rok. Společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. za grantové peníze koupí svozový automobil, který si doteď musela půjčovat od soukromé firmy a platit za něj nájemné. Nákupem automobilu tak v budoucnu ušetří.

Co se kompostérů týká, jedná se již o třetí výzvu, kdy Městský úřad Vimperk kompostéry nabídne k zapůjčení svým občanům za symbolickou částku. „Na vimperských zahrádkách se během tohoto i příštího roku objeví celkem 300 kompostérů, které jsme do města sehnali z různých dotačních titulů,“ uvádí Marie Hejlková z Odboru životního prostředí. Jediným kritériem pro zisk dotace je, že zájemci musí mít trvalé bydliště i zahradu na území města Vimperk. Zájemci se mohou hlásit na emailu: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz, nebo na telefonu: 388 402 229. Pozor, už teď vimperští úředníci evidují převis 30 zájemců z minulé výzvy! Pro srovnání – jedná se o druhou nejvyšší dotaci, kterou vimperský Odbor životního prostředí za posledních pět let získal. „Naším největším projektem byla kompostárna, která slouží od září roku 2011,“ přirovnává Josef Kotál.

 

Město Vimperk - rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk:
6 345 240 Kč (uznatelné náklady – 5 244 000 Kč).

Městské služby Vimperk, s.r.o. – systém svozu a separace bioodpadu:
6 164 950 Kč (uznatelné náklady – 5 095 000 Kč).

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku