Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

Za téměř 12,5 milionu korun nakoupí město Vimperk a společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. dva automobily pro svoz odpadu. Z 90% investice pokryjí dotace získané ze Státního fondu životního prostředí. „Vedle automobilů nakoupíme také nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad a k tomu také stovku kompostérů a nádob na bioodpad, které budou připravené pro všechny občany Vimperka,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Do grantové výzvy se mohla zapojit všechna města z celé České republiky. Jednalo se o tzv. zrychlenou výzvu, kdy se města musela s projektem přihlásit během jediného měsíce. Příprava projektů byla časově velmi náročná, a to, že uspěl jak projekt města, tak i projekt Městských služeb, je velký úspěch, který je podložený výbornou spoluprací obou subjektů. Vyčerpání grantových peněz je podle určených pravidel nutné již tento rok. Společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. za grantové peníze koupí svozový automobil, který si doteď musela půjčovat od soukromé firmy a platit za něj nájemné. Nákupem automobilu tak v budoucnu ušetří.

Co se kompostérů týká, jedná se již o třetí výzvu, kdy Městský úřad Vimperk kompostéry nabídne k zapůjčení svým občanům za symbolickou částku. „Na vimperských zahrádkách se během tohoto i příštího roku objeví celkem 300 kompostérů, které jsme do města sehnali z různých dotačních titulů,“ uvádí Marie Hejlková z Odboru životního prostředí. Jediným kritériem pro zisk dotace je, že zájemci musí mít trvalé bydliště i zahradu na území města Vimperk. Zájemci se mohou hlásit na emailu: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz, nebo na telefonu: 388 402 229. Pozor, už teď vimperští úředníci evidují převis 30 zájemců z minulé výzvy! Pro srovnání – jedná se o druhou nejvyšší dotaci, kterou vimperský Odbor životního prostředí za posledních pět let získal. „Naším největším projektem byla kompostárna, která slouží od září roku 2011,“ přirovnává Josef Kotál.

 

Město Vimperk - rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk:
6 345 240 Kč (uznatelné náklady – 5 244 000 Kč).

Městské služby Vimperk, s.r.o. – systém svozu a separace bioodpadu:
6 164 950 Kč (uznatelné náklady – 5 095 000 Kč).

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku