Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

Za téměř 12,5 milionu korun nakoupí město Vimperk a společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. dva automobily pro svoz odpadu. Z 90% investice pokryjí dotace získané ze Státního fondu životního prostředí. „Vedle automobilů nakoupíme také nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad a k tomu také stovku kompostérů a nádob na bioodpad, které budou připravené pro všechny občany Vimperka,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Do grantové výzvy se mohla zapojit všechna města z celé České republiky. Jednalo se o tzv. zrychlenou výzvu, kdy se města musela s projektem přihlásit během jediného měsíce. Příprava projektů byla časově velmi náročná, a to, že uspěl jak projekt města, tak i projekt Městských služeb, je velký úspěch, který je podložený výbornou spoluprací obou subjektů. Vyčerpání grantových peněz je podle určených pravidel nutné již tento rok. Společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. za grantové peníze koupí svozový automobil, který si doteď musela půjčovat od soukromé firmy a platit za něj nájemné. Nákupem automobilu tak v budoucnu ušetří.

Co se kompostérů týká, jedná se již o třetí výzvu, kdy Městský úřad Vimperk kompostéry nabídne k zapůjčení svým občanům za symbolickou částku. „Na vimperských zahrádkách se během tohoto i příštího roku objeví celkem 300 kompostérů, které jsme do města sehnali z různých dotačních titulů,“ uvádí Marie Hejlková z Odboru životního prostředí. Jediným kritériem pro zisk dotace je, že zájemci musí mít trvalé bydliště i zahradu na území města Vimperk. Zájemci se mohou hlásit na emailu: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz, nebo na telefonu: 388 402 229. Pozor, už teď vimperští úředníci evidují převis 30 zájemců z minulé výzvy! Pro srovnání – jedná se o druhou nejvyšší dotaci, kterou vimperský Odbor životního prostředí za posledních pět let získal. „Naším největším projektem byla kompostárna, která slouží od září roku 2011,“ přirovnává Josef Kotál.

 

Město Vimperk - rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk:
6 345 240 Kč (uznatelné náklady – 5 244 000 Kč).

Městské služby Vimperk, s.r.o. – systém svozu a separace bioodpadu:
6 164 950 Kč (uznatelné náklady – 5 095 000 Kč).

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku