Vimperk bude opravovat základní školu a postaví nové chodníky

Město Vimperk investuje v tomto roce téměř 78 milionů korun. Největší investiční akcí je oprava Základní školy Smetanova, která vyjde na 35 milionů korun, dokončení úpravny vody v Brlohu 28 milionů korun.

Téměř 78 milionů korun se do oprav i nových projektů chystá v roce 2015 investovat město Vimperk. „Plánované investice představují obdobný rozsah jako v roce 2014,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk.

Největší investiční akcí tohoto roku bude zateplení Základní školy Smetanova. Zde se počítá s investicí více než 35 milionů korun. Celých 17 milionů pokryjí finance z různých dotačních titulů, které zástupci města pro opravu dojednali.

„Při sestavování rozpočtu a plánování investic jsme upřednostnili financování akcí, které je nutné dokončit z minulého roku, nebo ke kterým se město zavázalo v předchozích letech. Samozřejmě i ty, na které jsme získali dotace,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

K dalším finančně náročným projektům tohoto roku patří dokončení úpravny vody Brloh, odkud je pitnou vodou zásobovaný celý Vimperk. Dokončení úpravny vody vyjde na 28 milionů korun.

Další investicí, podpořenou z dotace, je zateplení šaten zimního stadionu. Za tu město zaplatí 3 miliony korun, z toho 1,6 milionu je z dotace.

„Zateplení výrazně přispěje ke komfortu hokejistů a zlepší tepelnou pohodu objektu,“ uvádí Jan Král, jednatel společnosti Městské služby, s. r. o., která se o stadion stará.

Nový nátěr fasády získá i Základní škola TGM v ulici 1. máje, která si v tomto roce připomene 85. výročí od svého založení. Fasáda město přijde na 400 tisíc korun.

Technicky i organizačně bude náročná výstavba nového chodníku v Pivovarské ulici. Celková rekonstrukce povrchu v části od gymnázia k nemocnici, bude stát více než 6 milionů korun.

„Při této příležitosti provede společnost E.ON rekonstrukci některých nadzemních vedení, která uloží pod zem. To výrazně přispěje k lepšímu vzhledu celé lokality,“ uvádí místostarosta Vimperka Jiří Cais.

Město zároveň ve svém letošním rozpočtu vyčlenilo 9 milionů korun jako finanční rezervu pro stavbu kruhového objezdu u supermarketu Lidl.

„Stavba začne až v roce 2016. Vyjde na více než 50 milionů korun a hlavním investorem bude Krajský úřad Jihočeského kraje,“ uzavírá místostarosta Cais.

Další investiční akce města:

Vimperk, ulice Družstevní – chodník 563 000 Kč
Vimperk, ulice Zámek – kanalizace 2 490 000 Kč
Areál vodních sportů – II. Etapa 308 000 Kč
Městské koupaliště - nákup zařízení 350 000 Kč
Vimperk, Lipka – hřiště 20 000 Kč
Vimperk, náměstí – plynofikace 517 000 Kč

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku