Vimperk bude opravovat základní školu a postaví nové chodníky

Město Vimperk investuje v tomto roce téměř 78 milionů korun. Největší investiční akcí je oprava Základní školy Smetanova, která vyjde na 35 milionů korun, dokončení úpravny vody v Brlohu 28 milionů korun.

Téměř 78 milionů korun se do oprav i nových projektů chystá v roce 2015 investovat město Vimperk. „Plánované investice představují obdobný rozsah jako v roce 2014,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk.

Největší investiční akcí tohoto roku bude zateplení Základní školy Smetanova. Zde se počítá s investicí více než 35 milionů korun. Celých 17 milionů pokryjí finance z různých dotačních titulů, které zástupci města pro opravu dojednali.

„Při sestavování rozpočtu a plánování investic jsme upřednostnili financování akcí, které je nutné dokončit z minulého roku, nebo ke kterým se město zavázalo v předchozích letech. Samozřejmě i ty, na které jsme získali dotace,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

K dalším finančně náročným projektům tohoto roku patří dokončení úpravny vody Brloh, odkud je pitnou vodou zásobovaný celý Vimperk. Dokončení úpravny vody vyjde na 28 milionů korun.

Další investicí, podpořenou z dotace, je zateplení šaten zimního stadionu. Za tu město zaplatí 3 miliony korun, z toho 1,6 milionu je z dotace.

„Zateplení výrazně přispěje ke komfortu hokejistů a zlepší tepelnou pohodu objektu,“ uvádí Jan Král, jednatel společnosti Městské služby, s. r. o., která se o stadion stará.

Nový nátěr fasády získá i Základní škola TGM v ulici 1. máje, která si v tomto roce připomene 85. výročí od svého založení. Fasáda město přijde na 400 tisíc korun.

Technicky i organizačně bude náročná výstavba nového chodníku v Pivovarské ulici. Celková rekonstrukce povrchu v části od gymnázia k nemocnici, bude stát více než 6 milionů korun.

„Při této příležitosti provede společnost E.ON rekonstrukci některých nadzemních vedení, která uloží pod zem. To výrazně přispěje k lepšímu vzhledu celé lokality,“ uvádí místostarosta Vimperka Jiří Cais.

Město zároveň ve svém letošním rozpočtu vyčlenilo 9 milionů korun jako finanční rezervu pro stavbu kruhového objezdu u supermarketu Lidl.

„Stavba začne až v roce 2016. Vyjde na více než 50 milionů korun a hlavním investorem bude Krajský úřad Jihočeského kraje,“ uzavírá místostarosta Cais.

Další investiční akce města:

Vimperk, ulice Družstevní – chodník 563 000 Kč
Vimperk, ulice Zámek – kanalizace 2 490 000 Kč
Areál vodních sportů – II. Etapa 308 000 Kč
Městské koupaliště - nákup zařízení 350 000 Kč
Vimperk, Lipka – hřiště 20 000 Kč
Vimperk, náměstí – plynofikace 517 000 Kč

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku