Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

Stav k 22. říjnu

Kasička: Městské kulturní středisko 4.542,--  Kč
  Informační středisko náměstí 4.407,--  Kč
  V kostele 10.119,--  Kč
Stav účtu: 54.299,62 Kč
Celkem k výše zmíněnému datu vybráno:  73.367,62 Kč

 

I nadále můžete přispívat svými dary na č.ú.: 107-2907470237/0100 nebo vhozením peněžních prostředků do kasiček.

Děkujeme všem dárcům.

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku