Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk"

Dne 12.4.2013 proběhlo otevírání kasiček. Od 18.2.2013, kdy proběhlo poslední otevírání kasiček do dnešního dne lidé vhodili celkem 9.745,- Kč.

I s penězi, které přibyly na účet, je stav účtu „ZVON“ k 12.4.2013 celkem 181.566,81,- Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Odbor ŠK, MěÚ Vimperk

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku