Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk"

V pokladničkách, do kterých je možno v rámci sbírky „Zvon pro Vimperk" přispívat, bylo od 17. listopadu do 18. prosince nashromážděno 21.490 Kč.

A kolik vydala každá konkrétní kasička?  Do pokladničky umístěné v MěKS Vimperk jsme postupně přispěli 3.630 Kč, pokladnička v informačním středisku vydala 11.925 Kč a do pokladničky umístěná v kostele bylo vhozeno pěkných 5.915 Kč.

Po odečtení provozních nákladů spojených s provozem sbírky je k 18. prosinci stav účtu 78.466,22 Kč.

Město Vimperk

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku