Ve Vimperku začíná jarní úklid ulic a chodníků

Město Vimperk stála zimní údržba ulic a chodníků méně, než se čekalo. Za vše může poměrně teplá zima. Ve Vimperku začíná jarní úklid. V osadách budou přistaveny kontejnery na železný, nebezpečný a objemný odpad.

 

Město Vimperk sčítá náklady za údržbu na letošní zimu. Je jasné, že 3 miliony korun, které měl odbor investic připraveny v rozpočtu, nebudou potřeba.

„Prozatím jsme použili více než dva miliony korun. Nevyčerpali jsme všechny prostředky, protože zima byla teplejší, než jsme čekali.  V tomto okamžiku ale nelze hovořit o úsporách.  Peníze, které nepoužijeme během letošní zimy, přesuneme do rozpočtu na příští rok, protože může být naopak o mnoho krutější, než ty dvě poslední. S tím je třeba neustále počítat,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu ve Vimperku.

V těchto dnech pracovníci odboru investic a údržby mapují stav povrchů komunikací a chodníků. V průběhu dubna budou práce zadávat. Od pondělí 23. března začal jarní úklid.

"Již nyní hrabeme v lokalitách na sídlišti, sbíráme odpadky na zelených plochách, v parcích, kolem paneláků. Vedle toho upravujeme areál na koupališti, prořezáváme keře na sídlišti Míru,“ uvádí Jan Král, jednatel společnost Městské služby s.r.o.

Zaměstnanci se zaměřují na lokality, kde bývá často nepořádek, jako je například arboretum, letní kino, okolí polikliniky, v parku nebo náplavka kolem Volyňky.

Městské služby Vimperk, s.r.o. žádají obyvatele Vimperka o pomoc při úklidu ve spádových obcích města Vimperk.

V každé obci budou vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

  1. na OBJEMNÝ ODPAD (odpad, který se nevejde do popelnice – matrace, lina, koberce, nábytek,...).
  2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8 hodin ráno a odvezou se v 17 hodin.

Do malých kontejnerů je možné odložit i elektroodpad, který jinak patří do sběrného dvora. Vedle elektroodpadu sem patří i nebezpečný odpad, jako jsou například nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů.

„Do kontejnerů naopak nepatří pneumatiky, které se odevzdávají v prodejnách, kde byly zakoupeny,“ uvádí Marie Hejlková z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Starostka Vimperka Jaroslava Martanová žádá obyvatele Vimperka o důsledné třídění ukládaného odpadu. „V případě, že se odpad dostane do kontejnerů netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit. Celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni, při stanovení poplatku v příštím roce,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Během celého roku je pro občany Vimperka i spádových obcí možné veškeré odpady zadarmo odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku.

Harmonogram úklidových prací v přilehlých osadách

Hrabice,Cejsice, Křesánov

11.4. – 12.4.2015

Výškovice, Sudslavice, Skláře

18.4. – 19.4.2015

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec

25.4. – 26.4.2015

Boubská, Bořanovice, Pravětín

02.5. – 03.5.2015

 

Další informace poskytnou:

Ing. Marie Hejlková tel. 388 402 229, 602 527 070

Ing. Jan Král tel. 606 664 949

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku