Ve Vimperku začíná jarní úklid ulic a chodníků

Město Vimperk stála zimní údržba ulic a chodníků méně, než se čekalo. Za vše může poměrně teplá zima. Ve Vimperku začíná jarní úklid. V osadách budou přistaveny kontejnery na železný, nebezpečný a objemný odpad.

 

Město Vimperk sčítá náklady za údržbu na letošní zimu. Je jasné, že 3 miliony korun, které měl odbor investic připraveny v rozpočtu, nebudou potřeba.

„Prozatím jsme použili více než dva miliony korun. Nevyčerpali jsme všechny prostředky, protože zima byla teplejší, než jsme čekali.  V tomto okamžiku ale nelze hovořit o úsporách.  Peníze, které nepoužijeme během letošní zimy, přesuneme do rozpočtu na příští rok, protože může být naopak o mnoho krutější, než ty dvě poslední. S tím je třeba neustále počítat,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu ve Vimperku.

V těchto dnech pracovníci odboru investic a údržby mapují stav povrchů komunikací a chodníků. V průběhu dubna budou práce zadávat. Od pondělí 23. března začal jarní úklid.

"Již nyní hrabeme v lokalitách na sídlišti, sbíráme odpadky na zelených plochách, v parcích, kolem paneláků. Vedle toho upravujeme areál na koupališti, prořezáváme keře na sídlišti Míru,“ uvádí Jan Král, jednatel společnost Městské služby s.r.o.

Zaměstnanci se zaměřují na lokality, kde bývá často nepořádek, jako je například arboretum, letní kino, okolí polikliniky, v parku nebo náplavka kolem Volyňky.

Městské služby Vimperk, s.r.o. žádají obyvatele Vimperka o pomoc při úklidu ve spádových obcích města Vimperk.

V každé obci budou vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

  1. na OBJEMNÝ ODPAD (odpad, který se nevejde do popelnice – matrace, lina, koberce, nábytek,...).
  2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8 hodin ráno a odvezou se v 17 hodin.

Do malých kontejnerů je možné odložit i elektroodpad, který jinak patří do sběrného dvora. Vedle elektroodpadu sem patří i nebezpečný odpad, jako jsou například nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů.

„Do kontejnerů naopak nepatří pneumatiky, které se odevzdávají v prodejnách, kde byly zakoupeny,“ uvádí Marie Hejlková z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Starostka Vimperka Jaroslava Martanová žádá obyvatele Vimperka o důsledné třídění ukládaného odpadu. „V případě, že se odpad dostane do kontejnerů netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit. Celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni, při stanovení poplatku v příštím roce,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Během celého roku je pro občany Vimperka i spádových obcí možné veškeré odpady zadarmo odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku.

Harmonogram úklidových prací v přilehlých osadách

Hrabice,Cejsice, Křesánov

11.4. – 12.4.2015

Výškovice, Sudslavice, Skláře

18.4. – 19.4.2015

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec

25.4. – 26.4.2015

Boubská, Bořanovice, Pravětín

02.5. – 03.5.2015

 

Další informace poskytnou:

Ing. Marie Hejlková tel. 388 402 229, 602 527 070

Ing. Jan Král tel. 606 664 949

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku