Ve Vimperku se bude od června soutěžit o nejhezčí květinovou výzdobu

Město Vimperk - odbor životního prostředí vyhlašuje další ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2015. „Jedná se již o třináctý ročník této soutěže, který se každý rok zúčastní desítky milovníků květin. Radost mají jak pěstitelé, tak ti, kteří se na květiny dívají,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Porotci by nezvládli hodnotit rozkvetlá okna v celém Vimperku, proto každý rok do soutěže zařadí ulice z jedné části města. „Letos se jedná o ulice Sadová, Kaplířova, Rožmberská, Pasovská, Inocencova, Jirchářská, Na Baště, U Lázní, Kostelní, Steinbrenerova. V loňském roce to byla ulice Pivovarská a 1. máje,“ jmenuje organizátorka soutěže Eva Mikulová z odboru životního prostředí Města Vimperk. Výherce soutěže obdrží příspěvek ve výši 2 000 korun, druhý v pořadí 1 500 korun, třetí v pořadí 1 000 korun a čtvrtý a pátý v pořadí 500 korun.

Podmínky soutěže:

  • hodnotí se byty, domy s adresou výše uvedených ulic
  • hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství
  • hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken i při vstupech do domů
  • hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy
  • hodnocení proběhne minimálně 2 krát v náhodně zvolených termínech
  • zahájení soutěže je 1.6.2015 a ukončení 31.8.2015

„Výhodou je, že do soutěže se nemusí nikdo přihlašovat, odborná porota provede v uvedených ulicích hodnotitelskou exkurzi a vítěze pak osloví zástupci města,“ uzavírá Eva Mikulová.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

r.2009-Klášterec
r.2012-Slunečná
r.2013 Náměstí Svobody

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku