Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence, patrona města

 

 

Prachu a všech nečistot jsou po dlouhých létech zbavené ostatky svatého Inocence, který leží v kostele Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody ve Vimperku. Ty ve vimperském kostele leží v zasklené tumbě z roku 1768, která je běžně umístěná pod oltářem a věřící na ostatky hledí skrze skleněnou rakev a zasklená dvířka oltáře. Ostatky jsou zahalené do barokního roucha, které je poseté ozdobami z dílen šumavských sklářů.

Inocence renovuje Eva Říhová, konzervátorka Státního zámku Vimperk. Práci, kterou v těchto dnech dokončuje, dělá úplně zadarmo. „Ostatky byly v nedůstojném stavu. Jejich očista byla nutná,“ uvádí Eva Říhová. Vše postupně zbavuje nánosů prachu, pavučin a špíny. „Poté jsem destilovanou vodou očistila všechny ozdoby a rychle vysoušela. Pak jsem speciálním přípravkem vyčistila i skleněnou rakev, ve které Inocenc ležel,“ popisuje šikovná konzervátorka. Po očištění se skleněná rakev s ostatky zavře a vrátí na původní místo.

„Barokní oltáře měly podobu hrobu, kam se dávaly ostatky svatého, kterému je kostel zasvěcený. Stejně jako si připomínáme oběti těch, kteří padli za mír ve světových válkách, tak my křesťané nezapomínáme na oběti mučedníků, kteří položili život za víru v Ježíše Krista,“ uvádí vimperský pater Petr Misař. Svatý Inocenc byl podle římského historika Eusebia umučen v roce 303 po Kristu. Podle pověsti se to podařilo až na třetí pokus. Neuškodily mu ani plameny, ani voda, tehdejším pronásledovatelům křesťanů se poprava podařila až oběšením. Jeho mrtvola byla pochována v římských katakombách. Získat ostatky tohoto světce pro vimperskou farnost nebylo snadné a podařilo se to nakonec až Janu Squorovi, rodákovi z Vimperka. Darovací listina byla vyhotovena v Římě dne 7. června 1764, do Vimperka se ostatky dostaly až 1.prosince 1768.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

očištěný Inocenc

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku