Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence, patrona města

 

 

Prachu a všech nečistot jsou po dlouhých létech zbavené ostatky svatého Inocence, který leží v kostele Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody ve Vimperku. Ty ve vimperském kostele leží v zasklené tumbě z roku 1768, která je běžně umístěná pod oltářem a věřící na ostatky hledí skrze skleněnou rakev a zasklená dvířka oltáře. Ostatky jsou zahalené do barokního roucha, které je poseté ozdobami z dílen šumavských sklářů.

Inocence renovuje Eva Říhová, konzervátorka Státního zámku Vimperk. Práci, kterou v těchto dnech dokončuje, dělá úplně zadarmo. „Ostatky byly v nedůstojném stavu. Jejich očista byla nutná,“ uvádí Eva Říhová. Vše postupně zbavuje nánosů prachu, pavučin a špíny. „Poté jsem destilovanou vodou očistila všechny ozdoby a rychle vysoušela. Pak jsem speciálním přípravkem vyčistila i skleněnou rakev, ve které Inocenc ležel,“ popisuje šikovná konzervátorka. Po očištění se skleněná rakev s ostatky zavře a vrátí na původní místo.

„Barokní oltáře měly podobu hrobu, kam se dávaly ostatky svatého, kterému je kostel zasvěcený. Stejně jako si připomínáme oběti těch, kteří padli za mír ve světových válkách, tak my křesťané nezapomínáme na oběti mučedníků, kteří položili život za víru v Ježíše Krista,“ uvádí vimperský pater Petr Misař. Svatý Inocenc byl podle římského historika Eusebia umučen v roce 303 po Kristu. Podle pověsti se to podařilo až na třetí pokus. Neuškodily mu ani plameny, ani voda, tehdejším pronásledovatelům křesťanů se poprava podařila až oběšením. Jeho mrtvola byla pochována v římských katakombách. Získat ostatky tohoto světce pro vimperskou farnost nebylo snadné a podařilo se to nakonec až Janu Squorovi, rodákovi z Vimperka. Darovací listina byla vyhotovena v Římě dne 7. června 1764, do Vimperka se ostatky dostaly až 1.prosince 1768.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

očištěný Inocenc

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku