Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

Město Vimperk na letní měsíce letošního roku naplánovalo opravu městské zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně. Jedná se o zásadnější rekonstrukci pláště objektu, zvonice se naposledy opravovala před 15 lety.

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku se letos dočká zasloužené opravy. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.„Součástí rekonstrukce je podrobný restaurátorský průzkum omítkových vrstev, oprava destruovaných částí omítky, odstranění a oprava biologicky napadených vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvádí Alena Szabová z odboru investic a údržby města Vimperk. Městská zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně uprostřed Vimperka, se bude opravovat po patnácti letech, v termínu mezi 1. červnem a 31. srpnem.V případě dřívějších oprav se jednalo pouze o dílčí opravy bez větších zásahů do štukových vrstev, letošní oprava bude mít mnohem zásadnější charakter.

"Půjde o komplexní opravu. Na místě bude samozřejmě i restaurátor, který na vše odborně dohlédne. Oprava bude logicky i finančně náročnější," vysvětluje Michal Janče, vedoucí odboru investic města Vimperk. Věž bude po dobu oprav obklopovat lešení a řidiči budou muset počítat s dopravním omezením.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých Programem regenerace Městské památkové zóny Vimperk zrekonstruuje místní římskokatolická farnost šindelovou střechu na kostele Navštívení Panny Marie vedle zvonice. Pokud se podaří získat příslušnou dotaci z Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, bude se pokračovat ve výměně oken a dveří na objektu ZŠ TGM v Pražské ulici, což je památkově chráněná budova školy v parku. Plánované náklady dosáhnou téměř milion korun, přičemž dotace mohou v ideálním případě pokrýt více než 600 tisíc korun. Opravovalo by se během letních prázdnin.

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

 

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku