Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

Město Vimperk na letní měsíce letošního roku naplánovalo opravu městské zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně. Jedná se o zásadnější rekonstrukci pláště objektu, zvonice se naposledy opravovala před 15 lety.

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku se letos dočká zasloužené opravy. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.„Součástí rekonstrukce je podrobný restaurátorský průzkum omítkových vrstev, oprava destruovaných částí omítky, odstranění a oprava biologicky napadených vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvádí Alena Szabová z odboru investic a údržby města Vimperk. Městská zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně uprostřed Vimperka, se bude opravovat po patnácti letech, v termínu mezi 1. červnem a 31. srpnem.V případě dřívějších oprav se jednalo pouze o dílčí opravy bez větších zásahů do štukových vrstev, letošní oprava bude mít mnohem zásadnější charakter.

"Půjde o komplexní opravu. Na místě bude samozřejmě i restaurátor, který na vše odborně dohlédne. Oprava bude logicky i finančně náročnější," vysvětluje Michal Janče, vedoucí odboru investic města Vimperk. Věž bude po dobu oprav obklopovat lešení a řidiči budou muset počítat s dopravním omezením.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých Programem regenerace Městské památkové zóny Vimperk zrekonstruuje místní římskokatolická farnost šindelovou střechu na kostele Navštívení Panny Marie vedle zvonice. Pokud se podaří získat příslušnou dotaci z Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, bude se pokračovat ve výměně oken a dveří na objektu ZŠ TGM v Pražské ulici, což je památkově chráněná budova školy v parku. Plánované náklady dosáhnou téměř milion korun, přičemž dotace mohou v ideálním případě pokrýt více než 600 tisíc korun. Opravovalo by se během letních prázdnin.

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

 

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku