Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

Město Vimperk na letní měsíce letošního roku naplánovalo opravu městské zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně. Jedná se o zásadnější rekonstrukci pláště objektu, zvonice se naposledy opravovala před 15 lety.

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku se letos dočká zasloužené opravy. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.„Součástí rekonstrukce je podrobný restaurátorský průzkum omítkových vrstev, oprava destruovaných částí omítky, odstranění a oprava biologicky napadených vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvádí Alena Szabová z odboru investic a údržby města Vimperk. Městská zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně uprostřed Vimperka, se bude opravovat po patnácti letech, v termínu mezi 1. červnem a 31. srpnem.V případě dřívějších oprav se jednalo pouze o dílčí opravy bez větších zásahů do štukových vrstev, letošní oprava bude mít mnohem zásadnější charakter.

"Půjde o komplexní opravu. Na místě bude samozřejmě i restaurátor, který na vše odborně dohlédne. Oprava bude logicky i finančně náročnější," vysvětluje Michal Janče, vedoucí odboru investic města Vimperk. Věž bude po dobu oprav obklopovat lešení a řidiči budou muset počítat s dopravním omezením.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých Programem regenerace Městské památkové zóny Vimperk zrekonstruuje místní římskokatolická farnost šindelovou střechu na kostele Navštívení Panny Marie vedle zvonice. Pokud se podaří získat příslušnou dotaci z Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, bude se pokračovat ve výměně oken a dveří na objektu ZŠ TGM v Pražské ulici, což je památkově chráněná budova školy v parku. Plánované náklady dosáhnou téměř milion korun, přičemž dotace mohou v ideálním případě pokrýt více než 600 tisíc korun. Opravovalo by se během letních prázdnin.

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

 

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku