Vážení přátelé a milí spoluobčané, podnikatelé z vimperska a okolí,

jak jistě víte, Občanské sdružení Satnislavy Chumanové v minulosti již podpořilo pacienty Vimperské nemocnice a obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
V současné době realizujeme jeden dlouhodobý projekt s cílem zajistit vybavenost 2 - 3 pokojů v naší nemocnici a v léčebně dlouhodobě nemocných zařízením proti proleženinám.
Nemocnice a léčebna naprosto postrádají kvalitní polohovací postele a antibakteriální matrace, které zabraňují vzniku proleženin. Pacienti po autonehodě, mozkových příhodách nebo ti, kteří se nemohou přechodně nebo trvale hýbat, nutně tyto postele a matrace potřebují. Vzniku proleženin lze zabránit nejen polohováním pacienta, ale především jeho umístěním na kvalitní matraci a polohovací postel.
Situace je o to hrozivější, že riziku vzniku proleženin jsou vystaveni starší lidé, kterých v populaci neustále přibývá. Roste tím pádem i výše finančních prostředků, které nemocnice na léčbu pacientů s proleženinami musí vynaložit. Otevřené rány proleženin jsou bolestivé a zvyšují riziko vstupu infekce do organismu. Péče o pacienta s proleženinami je fyzicky a časově náročná. Léčba proleženin je 6x dražší než prevence.
Proleženiny představují u ležících pacientů závažný problém. Způsobují velkou bolest a jsou navíc otevřenou branou pro vstup infekcí do oslabeného organizmu. Úmrtnost pacientů s proleženinami je pětkrát vyšší než u lidí stejně starých, kteří proleženinami netrpí. Proleženiny se vyskytují u pacientů ve všech oborech medicíny. Nejčastěji však u pacientů s lézemi, s poruchou hybnosti; běžné jsou proleženiny u pacientů na ortopedických a geriatrických odděleních (odděleních, kde se vyskytují lidé vysokého věku) a v zařízeních dlouhodobé péče.
Matrace a postele, které Sdružení zakoupí, tedy nesporně pacientům pomohou. Velkou pomoc budou navíc představovat i pro ošetřující personál, který bude moci přímo polohovat postele a nebude muset vždy polohovat samotné pacienty.
Cena vybavení jednoho pokoje odpovídajícím zařízením se pohybuje mezi 80.000 - 100.000 Kč. V tuto chvíli se podařilo shromáždit dostatek financí na vybavení jednoho pokoje. Tyto prostředky pocházejí od pravidelných přispěvatelů Sdružení, ale i od jednorázových darů místních občanů a podnikatelů.
Rádi bychom tímto oslovili na každého občana, kterému se zdá tento problém stejně alarmující jako nám. Mnoho z nás má jistě zkušenost s blízkým člověkem, který byl z jakéhokoli důvodu dlouhodobě upoután na lůžku. Často se stává, že tento člověk nemůže odjet do lázní nebo opustit nemocnici, protože je nejprve nutné, aby byly vyléčeny jeho proleženiny. Ti pacienti, kteří trpí nejtěžším stupněm proleženin, mají často napadené i kosti a měkké svalové tkáně jsou zasaženy natolik, že léčba může trvat měsíce. Ještě horší je, že se často komplikuje o infekce vnitřních orgánů, které vstupují do těla právě otevřenými ranami, tedy i proleženinami. Pacienti se tak dostávají do bludného kruhu a jeden jejich problém způsobí další a oni jsou tak nuceni trávit v nemocnicích mnohem delší dobu, než je nezbytně nutné. V nejhorším případě nemocnici neopustí už nikdy.
Je také zřejmé, že nikdo z nás si nemůže být jistý, že se pacientem dlouhodobě umístěným na lůžku nestane jeden z nás nebo někdo z našich blízkých. Příspěvky na vybavení pokojů posílejte prosím na účet číslo: 27-7823390427/0100.
Za veškerou vaši pomoc děkujeme.

Věra Vávrová,
OS Stanislavy Chumanové

 

 

 

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku