V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

 

 

Na Základní škole Smetanova ve Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken a dveří.

Krajské hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích ještě předtím vydala závazné stanovisko směrem k městu Vimperk, že v obvodových zdech se nevyskytuje azbest. Nebezpečí u staveb z této doby existuje.

Město Vimperk si proto zadalo vypracování dalšího posudku, zda se azbest nevyskytuje v některých pojivých materiálech.

„Nechtěli jsme nic nechat náhodě. A udělali maximum možného, abychom znali pravý stav věci a ohlídali zdraví našich dětí,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Průzkum na výskyt azbestu v objektech základní školy zpracovala firma Faster Bohemia. Z inspekční zprávy s názvem - Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizika - Obvodového pláště a souvisejících konstrukcí objektů ZŠ Vimperk jasně vyplynulo, že v konstrukčním systému včetně obvodového pláště a jeho prvky neobsahují azbest.

V jednom z pavilonů (pavilon U10, pozn.aut.) ale odborná firma nalezla degradovaný těsnící tmel, použitý jako dotěsnění mezi oknem a meziokenní vložkou. Tento tmel obsahuje azbestová vlákna. Pozitivní byl jeden z deseti vzorků.

V žádném případě ale nedochází k jeho uvolnění. K tomu by mohlo dojít jen neopatrnou manipulací při rekonstrukci.

Rodiče dětí se nemusí obávat o jejich zdraví. Při rekonstrukci, která základní školu čeká od března, bude azbest odstraněný.

 „Okamžitě jsme vyzvali několik společností zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů k podání nabídky na stanovení dalšího postupu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová.

Firma AQUATEST a.s., Praha zde provedla místní šetření a odebrala vzorky tmelu a měření výskytu azbestu ve vzduchu při manipulaci s tmelem.

„Závěr je jednoznačný. Pokud nedojde k manipulaci s tmelem, azbest je vázaný a neuvolňuje se do okolního prostředí,“ ubezpečuje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Společnost zároveň stanoví detailní technologický postup demontáže, aby nedošlo k manipulaci s tmelem.

Při rekonstrukci se budou měnit okna, kde je degradovaný tmel. Firma stanovila takový technologický postup, který přímo vylučuje přímý kontakt s tmelem. Rám i část stěny se odstraní a zlikviduje. Degradovaný tmel bude jištěný a azbest se nemůže dostat do vzduchu.

Rekonstrukce Základní školy Smetanova začne na konci března. Jako první se začne rekonstruovat tělocvična. Z tohoto důvodu bude tělocvična uzavřená od 30.03.2015.

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku