V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

 

 

Na Základní škole Smetanova ve Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken a dveří.

Krajské hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích ještě předtím vydala závazné stanovisko směrem k městu Vimperk, že v obvodových zdech se nevyskytuje azbest. Nebezpečí u staveb z této doby existuje.

Město Vimperk si proto zadalo vypracování dalšího posudku, zda se azbest nevyskytuje v některých pojivých materiálech.

„Nechtěli jsme nic nechat náhodě. A udělali maximum možného, abychom znali pravý stav věci a ohlídali zdraví našich dětí,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Průzkum na výskyt azbestu v objektech základní školy zpracovala firma Faster Bohemia. Z inspekční zprávy s názvem - Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizika - Obvodového pláště a souvisejících konstrukcí objektů ZŠ Vimperk jasně vyplynulo, že v konstrukčním systému včetně obvodového pláště a jeho prvky neobsahují azbest.

V jednom z pavilonů (pavilon U10, pozn.aut.) ale odborná firma nalezla degradovaný těsnící tmel, použitý jako dotěsnění mezi oknem a meziokenní vložkou. Tento tmel obsahuje azbestová vlákna. Pozitivní byl jeden z deseti vzorků.

V žádném případě ale nedochází k jeho uvolnění. K tomu by mohlo dojít jen neopatrnou manipulací při rekonstrukci.

Rodiče dětí se nemusí obávat o jejich zdraví. Při rekonstrukci, která základní školu čeká od března, bude azbest odstraněný.

 „Okamžitě jsme vyzvali několik společností zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů k podání nabídky na stanovení dalšího postupu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová.

Firma AQUATEST a.s., Praha zde provedla místní šetření a odebrala vzorky tmelu a měření výskytu azbestu ve vzduchu při manipulaci s tmelem.

„Závěr je jednoznačný. Pokud nedojde k manipulaci s tmelem, azbest je vázaný a neuvolňuje se do okolního prostředí,“ ubezpečuje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Společnost zároveň stanoví detailní technologický postup demontáže, aby nedošlo k manipulaci s tmelem.

Při rekonstrukci se budou měnit okna, kde je degradovaný tmel. Firma stanovila takový technologický postup, který přímo vylučuje přímý kontakt s tmelem. Rám i část stěny se odstraní a zlikviduje. Degradovaný tmel bude jištěný a azbest se nemůže dostat do vzduchu.

Rekonstrukce Základní školy Smetanova začne na konci března. Jako první se začne rekonstruovat tělocvična. Z tohoto důvodu bude tělocvična uzavřená od 30.03.2015.

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku