V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

 

 

Na Základní škole Smetanova ve Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken a dveří.

Krajské hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích ještě předtím vydala závazné stanovisko směrem k městu Vimperk, že v obvodových zdech se nevyskytuje azbest. Nebezpečí u staveb z této doby existuje.

Město Vimperk si proto zadalo vypracování dalšího posudku, zda se azbest nevyskytuje v některých pojivých materiálech.

„Nechtěli jsme nic nechat náhodě. A udělali maximum možného, abychom znali pravý stav věci a ohlídali zdraví našich dětí,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Průzkum na výskyt azbestu v objektech základní školy zpracovala firma Faster Bohemia. Z inspekční zprávy s názvem - Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizika - Obvodového pláště a souvisejících konstrukcí objektů ZŠ Vimperk jasně vyplynulo, že v konstrukčním systému včetně obvodového pláště a jeho prvky neobsahují azbest.

V jednom z pavilonů (pavilon U10, pozn.aut.) ale odborná firma nalezla degradovaný těsnící tmel, použitý jako dotěsnění mezi oknem a meziokenní vložkou. Tento tmel obsahuje azbestová vlákna. Pozitivní byl jeden z deseti vzorků.

V žádném případě ale nedochází k jeho uvolnění. K tomu by mohlo dojít jen neopatrnou manipulací při rekonstrukci.

Rodiče dětí se nemusí obávat o jejich zdraví. Při rekonstrukci, která základní školu čeká od března, bude azbest odstraněný.

 „Okamžitě jsme vyzvali několik společností zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů k podání nabídky na stanovení dalšího postupu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová.

Firma AQUATEST a.s., Praha zde provedla místní šetření a odebrala vzorky tmelu a měření výskytu azbestu ve vzduchu při manipulaci s tmelem.

„Závěr je jednoznačný. Pokud nedojde k manipulaci s tmelem, azbest je vázaný a neuvolňuje se do okolního prostředí,“ ubezpečuje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Společnost zároveň stanoví detailní technologický postup demontáže, aby nedošlo k manipulaci s tmelem.

Při rekonstrukci se budou měnit okna, kde je degradovaný tmel. Firma stanovila takový technologický postup, který přímo vylučuje přímý kontakt s tmelem. Rám i část stěny se odstraní a zlikviduje. Degradovaný tmel bude jištěný a azbest se nemůže dostat do vzduchu.

Rekonstrukce Základní školy Smetanova začne na konci března. Jako první se začne rekonstruovat tělocvična. Z tohoto důvodu bude tělocvična uzavřená od 30.03.2015.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku