Město Vimperk    Aktuality    2019

V Nemocnici Prachatice a.s.  budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice.

Každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké úrovni. Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem, kteří tam žijí.  Pro zájemce o studium praktická sestra se pro oblast Prachaticka a Vimperska otevírá možnost, že od září 2019 mohou tento zdravotnický obor studovat na detašovaném pracovišti VOŠS a SPgŠ Prachatice. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Je zaměřeno na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty.

    

Pro Nemocnici Prachatice a.s. je to skvělá zpráva, protože nemocnice potřebuje zdravotní sestry do svého týmu. Studenti v rámci praxe budou v našem zdravotnickém zařízení praktikovat  jednotlivých  pracovištích nemocnice.


 V září 2017 nabyl  účinnosti  zákon 201/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Tento zákon zrušil  zdravotnického asistenta a zavedl  PRAKTICKOU SESTRU.   Praktická sestravykonává činnosti ve zdravotnickém zařízení  bez odborného dohledu. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje základní ošetřovatelskou péči.  Pokud se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem. Dalším stupněm vzdělávání je pro praktickou sestru nástavbové studium na vyšší odborné škole zdravotnického zaměření (1-2 leté) nebo bakalářské studium na VŠ (3 leté), kde získá možnost samostatně vykonávat specializované ošetřovatelské úkony jako všeobecná sestra.


Na základě tohoto zákona je jasně zřejmé, že zdravotní sestra – praktická, má před sebou velkou kariérní budoucnost. Může zůstat praktickou sestrou a nastoupit do práce nebo může dál pokračovat ve studiu a stát se všeobecnou sestrou. Záleží na každém, jak si život nastaví. Práce zdravotní sestry je velmi pěkná práce. Je to práce s lidmi na odborné úrovni. Je potřebná, společnost jí oceňuje. Rovněž se každý rok zlepšuje a navyšuje finanční ocenění za práci sestry. Lidé všeobecně k práci zdravotníků mají úctu a nemocní lidé tuto práci pochvalně oceňují i z pohledu  lidského přístupu k pacientovi. Výkon odborné zdravotní  práce je všeobecně lidskou společností uznáván a vážen. Celkově jde o finančně i pracovně zajímavou profesi, kde si absolvent může být jist, že najde své uplatnění na trhu práce.


Nemocnici Prachatice velmi pomůže, když budou studentky a studenti praktikovat právě v této nemocnici. Odborný zdravotnický tým nemocnice je na to připraven a má studentům co nabídnout po odborné i lidské stránce. Je dobré, že studenti poznají jednotlivá pracoviště v nemocnici a vyzkouší si praktikovat pod dozorem svých učitelů. Věřím, že se jim tu bude líbit a po úspěšném ukončení čtyřletého studia praktické sestry maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení. Možností je i získání stipendia během studia.                                                                             Ing. Michal Čarvaš, MBA          

                                                           předseda představenstva Nemocnice Prachatice a.s.


Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku